Domstol avgör fråga om bättre rätt till varumärket Nefertiti

Registered trademark

Jazzföreningen försatte sitt helägda aktiebolag Jazzklubben Nefertiti AB i konkurs under våren 2020. Bolagets rörelse, inklusive tillhörande lokalhyreslokal och immaterialrätter, förvärvades i en sluten auktion av köparen Nef Swe AB (Nef), i syfte att rädda den legendariska klubbscen som Nefertiti utgör i Göteborg.

I rörelsen som förvärvades av konkursförvaltaren fanns två varumärkesansökningar, som jazzföreningen påstod sig ha bättre rätt till. Föreningen ville inte att köparna skulle få använda varumärket Nefertiti alls för verksamheten på Hvitfeldtsplatsen 6 i Göteborg. Jazzföreningen invände därför mot registrering hos PRV och stämde därefter Nef inför domstol.

Patent- och marknadsdomstolen har nu avgjort frågan som första instans, den 20 juni 2022. Jazzföreningens talan avslås eftersom någon bättre rätt till varumärkesansökningarna (Nefertiti) inte visats i målet. Domstolen anger bland annat att verksamheten i föreningen och dotterbolaget bedrivits sammanblandat och att varumärket i stor utsträckning använts som en platsbestämmare för klubben på Hvitfeldtsplatsen 6 i Göteborg, som drivits av dotterbolaget sedan 1982. Vinner domen laga kraft återupptas handläggningen av varumärkesansökningarna hos PRV. 

Moll Wendén, genom David Klose och Simon Wilkens, företrädde köparen Nef i målet. Mer info om verksamheten på Nefertiti på Hvitfeldtsplatsen 6 hittar ni på nefertiti.se.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

David Klose

Advokat/Partner
ventilation system
Nyheter

Lindab förvärvar Giroventilation AB

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Giroventilation AB. Med förvärvet stärker Lindab både försäljning och produktion av rektangulära ventilationskanaler. Girovent

Läs mer »

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB