Datainspektionen byter namn – säkerställ att rätt tillsynsmyndighet omnämns i er GDPR-information

Per den 1 januari 2020 har Datainspektionen bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). På engelska heter myndigheten numera Swedish Authority for Privacy Protection. 

Till följd av namnbytet är det hög tid att se över framtagna personuppgifts-/ integritetspolicyer och annan personuppgiftsrelaterad-dokumentation där den svenska tillsynsmyndigheten anges vara Datainspektionen. Det främsta skälet är att den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) uttryckligen ålägger personuppgiftsansvariga att tillhandahålla information om att en person kan vända sig till en tillsynsmyndighet för att begära rättslig prövning (se exempelvis art. 12.4 GDPR).

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

David Klose

Advokat/Partner

Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner

Simon Wilkens

Biträdande jurist

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB