Catharina Piper och Gustaf Strand bidrar till Lagen om Offentlig Upphandling – en kommentar

Lagen om offentlig upphandling – böcker

Vi är oerhört stolta – men inte förvånade – över att vår fantastiska kollega Catharina Piper, advokat och delägare på Moll Wendén, har fått äran att vara medförfattare till Norstedts Juridiks LOU-kommentar (som också finns på Juno). När Catharina inte arbetar med att tillvarata klienters intressen så har hon på kvällar och helger suttit och skrivit på lagkommentaren. 

– Att få arbeta med så många duktiga medförfattare och med justitierådet Helena Rosén Andersson är en sådan ynnest och ett privilegium, säger Catharina.

Catharina står bland annat bakom ett kapitel om elektroniska metoder för upphandling, som är ett område på frammarsch.

– I en alltmer digitaliserad värld ser vi t.ex. att användning av dynamiska inköpssystem ökar. En ökad digitalisering underlättar för den som upphandlar och den som lämnar anbud. Som yrkesverksam advokat vet jag att de skarpaste och mest välskrivna lagkommentarerna är Norstedts Gula bibliotek. Att själv få vara medförfattare till Norstedts LOU-kommentar är därför en mycket stor ära.

Catharina har dock inte varit själv på Moll Wendén att skriva på lagkommentaren, utan till sin hjälp har hon haft kollegan Gustaf Strand som med research och kloka inspel har varit till stor hjälp.

Här hittar du boken för beställning.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »