Moll Wendén biträder AegirBio AB vid förvärv av Dynamic Code AB (publ) och riktad nyemission.

Moll Wendén företräder bolag inom testning vid förvärv

Moll Wendén agerar legal rådgivare till AegirBio AB i samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal om förvärv av Dynamic Code AB (publ). Under förutsättning att samtliga aktieägare genomför aktieförsäljningen och att samtliga teckningsoptioner förvärvas uppgår köpeskillingen sammanlagt till cirka 1,5 miljarder kronor. Köpeskillingen ska erläggas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier i AegirBio.  Transaktionen avses genomföras […]

S:t Eriks AB har sålt industrifastigheter i Västra Götaland

Stack of precast reinforced concrete slabs in factory workshop

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt S:t Eriks AB vid försäljningen av två industrifastigheter i Västra Götaland med en gemensam areal om ca 31 500 kvadratmeter. Fastigheterna har sålts via en bolagsaffär genom försäljning av samtliga aktier i ett helägt dotterbolag. Köparen tillträdde aktierna den 10 september 2021. Köpeskillingen är inte officiell. Från Moll Wendén […]

Moll Wendén deltar på konferens om mångfald inom näringslivet

Den 17 augusti, arrangerar Scandinavian LGBT Chamber of Commerce en konferens där mångfald inom näringslivet (specifikt ur ett HBTQ-perspektiv) diskuteras. Thomas Ogard, partner och advokat på Moll Wendén, kommer att prata om behovet av förebilder samt även ställa frågan om företagskultur är en förutsättning för att lyckas med sin mångfaldssatsning.  Konferensen anordnas i Rådhuset i […]

Moll Wendén anordnar panelsamtal under WorldPride om inkludering

Den 12-22 augusti arrangeras WorldPride och EuroGames i Malmö och Köpenhamn. Årets tema är #YouAreIncluded, och kan till exempel fungera som en påminnelse om att tänka utifrån ett intersektionellt perspektiv på arbetsmiljö. Vad innebär det att vara en inkluderande arbetsplats och hur ska man agera som arbetsgivare för att säkerställa att man är inkluderande? Den 12 augusti […]

Lindab förvärvar den svenska takspecialisten KAMI

KAMI_Lindab_signering

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av KAMI AB som tillverkar och säljer premiumtak i plåt. Med förvärvet förstärker Lindab sin marknadsposition i norra Sverige och i Norge. KAMI har utvecklat en egen pressteknik som ger plåttak en sandbelagd yta. KAMI:s tak, vilket marknadsförs under namnet Plegel, tål stora påfrestningar och […]

Vi sponsrar tennisturneringen Beddingespelen

Beddingespelen Damer final 2021

Moll Wendén sponsrar Beddingespelen, en nationell tennisturnering som ingår i Sommartouren som en SM-deltävling. Beddingespelen anordnas av Fair Play Tennisklubb i samarbete med Beddingestrands Tennisklubb och Visit Trelleborg. Tävlingen är en av Sveriges äldsta utomhusturneringar – första gången den arrangerades var 1937.  Segrare i årets turnering (elitklass, singel) var Julia Lövqvist och John Hallquist Lithen.  […]

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av EnRival AB

företagsförvärv_rekryteringsföretag

EnRival AB har förvärvats av Storskogen. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. EnRivals verksamhet består bland annat av tillhandahållande av arbetsmarknadstjänster, omställning och rekrytering samt Rusta och Matcha. Idag omsätter bolaget cirka 145 miljoner kronor och har cirka 190 anställda fördelade över 130 lokala kontor i Sverige. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull […]

AB 04/ABT 06 kap 6 § 3 och prishöjning – när kan avtalat pris justeras?

prishöjning abt 06 ab 04 6 kap § 3

Den senaste tiden har priserna på byggmaterial stigit kraftigt. Byggföretagen har i ett medlemsutskick (”Ändring av avtalat pris till följd av ökade kostnader för material”) angett att prishöjningen i vissa fall uppgår till 65 procent. Ökade oljepriser, råvarubrist, minskad export och logistiska problem till följd av covid-19 anges som möjliga förklaringar. För många byggföretag innebär […]

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av Eldupphör AB

företagsförvärv_säkerhetsföretag

Eldupphör AB har förvärvats av Safe Life AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. Eldupphör AB bedriver verksamhet inom försäljning och uthyrning av hjärtstartare, brandskyddsutrustning och SBA-verktyg samt konsult- och utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvård, arbetssäkerhet och arbetsmiljö.  Moll Wendéns team bestod av advokat Henric Stråth och biträdande jurist Andrea Gicic.