Seger för Södra i Gudrun-tvist

Strax innan 5-års dagen efter stormen Gudrun meddelade Växjö tingsrätt den första domen med anknytning till Södras entreprenadkontrakt (Agreement for Clearing Wind-Felled Forest). Under några timmar i januari 2005 fällde stormen Gudrun över 60 miljoner m³ skog i södra Sverige, motsvarande flera årsavverkningar för skogsägarna. Kort efter stormen kontaktades Södra av det estniska företaget JobbXtra […]

Moll Wendén i konkurrensrättsligt skiljeförfarande

Moll Wendén har för klients räkning vunnit en viktig delseger i ett större skiljeförfarande rörande konkurrensrättsliga frågor. Detta är andra gången inom kort tid som Moll Wendén framgångsrikt företrätt klienter i stora rättsprocesser som rör marknadsaktiviteters förenlighet med konkurrensrätten.

Dom beträffande värdeminskningsavdrag

Skatteverket ansåg att de moduler bolaget Expandia Moduluthyrning AB hyr ut som lokaler i avskrivningshänseende ska behandlas som byggnader. Skatteverket höjde därför bolagets taxering med 23 MSEK, taxeringsåret 2005. Både länsrätten och kammarrätten utgår dock från det civilrättsliga fastighetsbegreppet samt modulernas konstruktion, användning och hyresavtal och fann att modulerna ska behandlas som inventarier. Expandia Moduluthyrning AB […]

Rörvik Timber vinner stormig tvist

Under några timmar i januari 2005 fällde stormen Gudrun över 60 miljoner m³ skog i södra Sverige, motsvarande flera årsavverkningar för skogsägarna. Strax efter stormen ingick ett dotterbolag till börsnoterade skogsbolaget Rörvik Timber avtal med ett flertal underentreprenörer om avverkning av den stormfällda skogen. En norrländsk underentreprenör ansökte om stämning på Rörvik Timber med yrkande […]