Ska biluthyrare ersätta STIM och SAMI för att bilarna har radio?

Nej, har EU-domstolen just slagit fast i en rykande färsk dom. Just nu pågår två intressanta mål i Högsta domstolen som har betydelse för hela biluthyrningsbranschen i EU. STIM respektive SAMI har nämligen stämt varsitt svenskt biluthyrningsföretag och begärt upphovsrättslig ersättning eftersom man menar att biluthyrarna, genom att hyra ut bilar som har bilradio, överför/återger […]

Moll Wendén ansluter till One Sky Solutions som en av de första medlemsbyråerna

Flygplan

Valetta, Malta, 5 december 2019, meddelade Moll Wendén att vi är en av de 16 första advokatbyråerna som kommer att ansluta oss till One Sky Solutions (“OSS”) som medlemsbyrå. OSS-nätverk av advokatbyråer är specialiserat på anspråk från passagerare under EU261 och Montrealkonventionen. OSS startade formellt sin verksamhet vid CAPA World Aviation Outlook på Malta. OSS […]

Full seger i Högsta domstolen för trähustillverkaren Matek

Matek LF Tvist

Det blev full seger i Högsta domstolen för den estländska trähustillverkaren Matek, biträdd av Moll Wendén, i ett uppmärksammat mål mot Länsförsäkringar där Länsförsäkringar hävdade att Mateks figurmärke gjorde intrång i Länsförsäkringars registrerade gemenskapsvarumärke (dom meddelad den 22 november 2017 i mål T 3403-14). Moll Wendén har företrätt Matek i Svea hovrätt, EU-domstolen och nu […]

Seger för Europea i Marknadsdomstolen – Brev till myndighet utgjorde inte marknadsföring

Tvist i MD

Den 22 december 2014 vann Europea i Malmö AB ett viktigt och ovanligt mål i Marknadsdomstolen. Målet gällde en påstådd misskreditering av konkurrenten nWise. Europea hade i juni 2013 skickat ett brev till den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) med information om att nWise använde öppen källkod i strid med dess licensavtal, uppgifter som […]

Mateks varumärke inte förväxlingsbart med Länsförsäkringars

Matek LF Tvist

Länsförsäkringar ansökte i december 2011 om förbud för den estländska trähustillverkaren Matek att använda sitt varumärke i Sverige.  Länsförsäkringar menade att trähusproducentens verksamhet var identisk med eller liknande den verksamhet som Länsförsäkringars gemenskapsvarumärke är registrerat för och att förväxlingsrisk mellan de båda bolagens varumärken förelåg. Länsförsäkringar påstod även att det egna märket var så pass […]

Lastor i Skåne AB vinner tvist i hovrätten

Moll Wendén har företrätt Lastor i Skåne AB i samband med en tivst med säljaren av bolagets kommersiella fastighet. Säljaren stämde Lastor under våren 2008 och yrkade att Lastor skulle utge ca 9 miljoner kronor jämte ränta till säljaren, avseende obetald del av köpeskillingen för fastigheten. Lastor vann målet i tingsrätten, som konstaterade att Lastor […]

Fortsatt framgång för Rörvik i hovrätten

Det börsnoterade skogsbolaget Rörvik Timber ingick efter stormen Gudrun avtal med ett flertal entreprenörer om avverkning av stormfälld skog. Tre år efter stormen ansökte en norrländsk entreprenör om stämning på Rörvik Timber med yrkande om skadestånd till ett belopp om ca tio miljoner kronor på grund av påstått kontraktsbrott. Den 27 april 2009 meddelade Eksjö […]

Ny praxis beträffande miljöargument i marknadsföring

hållbarhet

Moll Wendén har för klients räkning vunnit framgång i ett marknadsrättsligt avgörande. Marknadsdomstolen lämnade bifall åt Moll Wendéns klients huvudyrkande om förbud och motparten förbjöds att använda sig av det ifrågasatta marknadsföringsmaterialet, vid äventyr av vite om 1 miljon kronor.   Motparten måste därtill senast den 26 september 2010 ha avlägsnat uttrycket ”närproducerat” på samtliga produktförpackningar […]

Seger för Södra i Gudrun-tvist

Strax innan 5-års dagen efter stormen Gudrun meddelade Växjö tingsrätt den första domen med anknytning till Södras entreprenadkontrakt (Agreement for Clearing Wind-Felled Forest). Under några timmar i januari 2005 fällde stormen Gudrun över 60 miljoner m³ skog i södra Sverige, motsvarande flera årsavverkningar för skogsägarna. Kort efter stormen kontaktades Södra av det estniska företaget JobbXtra […]

Moll Wendén i konkurrensrättsligt skiljeförfarande

Moll Wendén har för klients räkning vunnit en viktig delseger i ett större skiljeförfarande rörande konkurrensrättsliga frågor. Detta är andra gången inom kort tid som Moll Wendén framgångsrikt företrätt klienter i stora rättsprocesser som rör marknadsaktiviteters förenlighet med konkurrensrätten.