Undvik tvister – skapa långsiktiga och lönsamma affärer

Seminarium 21 mars 2023 kl. 16.00 – 18.00 I oroliga tider ökar behovet att tvista. Samtidigt blir det ännu viktigare att värna om samarbeten och affärer. Hur agerar man för att motverka tvister och att ekonomiska värden går om intet? Omvärlden och samhällsklimatet präglas just nu av en stor osäkerhet. Det är inte alltid upp […]

Domstol avgör fråga om bättre rätt till varumärket Nefertiti

Registered trademark

Jazzföreningen försatte sitt helägda aktiebolag Jazzklubben Nefertiti AB i konkurs under våren 2020. Bolagets rörelse, inklusive tillhörande lokalhyreslokal och immaterialrätter, förvärvades i en sluten auktion av köparen Nef Swe AB (Nef), i syfte att rädda den legendariska klubbscen som Nefertiti utgör i Göteborg. I rörelsen som förvärvades av konkursförvaltaren fanns två varumärkesansökningar, som jazzföreningen påstod […]

Seger i HD – PMÖDs dom i tvist om företagsnamn fastställs

avgörande i HD

Moll Wendén har företrätt ett bolag i en tvist som gällde hävning av företagsnamn. Högsta domstolen fastställde Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD) dom vilket innebar att företagsnamnet inte skulle hävas.  Får man registrera ett företagsnamn som innehåller någonting som uppfattas som någon annans efternamn?  Enligt Lag om företagsnamn (2018:1653) ska företag inte kunna registrera företagsnamn som […]

Ska biluthyrare ersätta STIM och SAMI för att bilarna har radio?

Nej, har EU-domstolen just slagit fast i en rykande färsk dom. Just nu pågår två intressanta mål i Högsta domstolen som har betydelse för hela biluthyrningsbranschen i EU. STIM respektive SAMI har nämligen stämt varsitt svenskt biluthyrningsföretag och begärt upphovsrättslig ersättning eftersom man menar att biluthyrarna, genom att hyra ut bilar som har bilradio, överför/återger […]

Moll Wendén ansluter till One Sky Solutions som en av de första medlemsbyråerna

Flygplan

Valetta, Malta, 5 december 2019, meddelade Moll Wendén att vi är en av de 16 första advokatbyråerna som kommer att ansluta oss till One Sky Solutions (“OSS”) som medlemsbyrå. OSS-nätverk av advokatbyråer är specialiserat på anspråk från passagerare under EU261 och Montrealkonventionen. OSS startade formellt sin verksamhet vid CAPA World Aviation Outlook på Malta. OSS […]

Full seger i Högsta domstolen för trähustillverkaren Matek

Matek LF Tvist

Det blev full seger i Högsta domstolen för den estländska trähustillverkaren Matek, biträdd av Moll Wendén, i ett uppmärksammat mål mot Länsförsäkringar där Länsförsäkringar hävdade att Mateks figurmärke gjorde intrång i Länsförsäkringars registrerade gemenskapsvarumärke (dom meddelad den 22 november 2017 i mål T 3403-14). Moll Wendén har företrätt Matek i Svea hovrätt, EU-domstolen och nu […]

Seger för Europea i Marknadsdomstolen – Brev till myndighet utgjorde inte marknadsföring

Tvist i MD

Den 22 december 2014 vann Europea i Malmö AB ett viktigt och ovanligt mål i Marknadsdomstolen. Målet gällde en påstådd misskreditering av konkurrenten nWise. Europea hade i juni 2013 skickat ett brev till den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) med information om att nWise använde öppen källkod i strid med dess licensavtal, uppgifter som […]

Mateks varumärke inte förväxlingsbart med Länsförsäkringars

Matek LF Tvist

Länsförsäkringar ansökte i december 2011 om förbud för den estländska trähustillverkaren Matek att använda sitt varumärke i Sverige.  Länsförsäkringar menade att trähusproducentens verksamhet var identisk med eller liknande den verksamhet som Länsförsäkringars gemenskapsvarumärke är registrerat för och att förväxlingsrisk mellan de båda bolagens varumärken förelåg. Länsförsäkringar påstod även att det egna märket var så pass […]

Lastor i Skåne AB vinner tvist i hovrätten

Moll Wendén har företrätt Lastor i Skåne AB i samband med en tivst med säljaren av bolagets kommersiella fastighet. Säljaren stämde Lastor under våren 2008 och yrkade att Lastor skulle utge ca 9 miljoner kronor jämte ränta till säljaren, avseende obetald del av köpeskillingen för fastigheten. Lastor vann målet i tingsrätten, som konstaterade att Lastor […]

Fortsatt framgång för Rörvik i hovrätten

Det börsnoterade skogsbolaget Rörvik Timber ingick efter stormen Gudrun avtal med ett flertal entreprenörer om avverkning av stormfälld skog. Tre år efter stormen ansökte en norrländsk entreprenör om stämning på Rörvik Timber med yrkande om skadestånd till ett belopp om ca tio miljoner kronor på grund av påstått kontraktsbrott. Den 27 april 2009 meddelade Eksjö […]