Orbital Systems tar in 200 miljoner kronor i investeringsrunda

Orbital tar in nytt kapital

Orbital Systems in 200 miljoner kronor i nytt kapital. Moll Wendén har varit Orbital Systems juridiska rådgivare.  Orbital Systems tar in 200 miljoner kronor i nytt kapital för att finansiera en expansion. Investerarna är bland annat investmentbolaget Öresund, Formica Ventures och NREP. Orbital Systems har utvecklat en energi- och vattensnål dusch. Tidigare har man riktat […]

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av Trans El Matic AB

förvärv trans el matic

Trans El Matic har förvärvats av Ernströmgruppen. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen.  Trans El Matic AB är en svensk systemleverantör inom elkraft och automationsteknik med lösningar för fastighetsautomation, elcentraler för styrning av belysning och värme, samt ställverk för små och stora industriapplikationer. Bolaget har en stark position på marknaden och bygger innovativa […]

Lindab förvärvar EKOVENT Aktiebolag

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av EKOVENT Aktiebolag, en ledande svensk tillverkare av ventilations- och brandskyddsprodukter. EKOVENT, som sysselsätter 64 medarbetare, är ett marknadsledande ventilationsbolag inom brandskydd med huvudkontor och två produktionsanläggningar i Vellinge utanför Malmö samt försäljningskontor i Stockholm och Göteborg. År 2019 omsatte Bolaget cirka 123 miljoner kronor […]

Lindab förvärvar Crenna Plåt Aktiebolag

Lindab

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Crenna Plåt Aktiebolag, en ledande tillverkare av rektangulära ventilationskanaler på den svenska marknaden. Crenna, som sysselsätter cirka 85 medarbetare, har produktionsenheter i Enköping, Stockholm och Göteborg och omsatte räkenskapsåret 2019/20 cirka 120 MSEK. Bolaget är en marknadsledande tillverkade av högkvalitativa rektangulära ventilationskanaler av den […]

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av Tojos Plast Aktiebolag

Tojos Plast Aktiebolag har förvärvats av Prototal Industries AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. Tojos Plast är en framgångsrik tillverkare av formsprutade plastdetaljer som grundades på 1950-talet. Med en modern och högautomatiserad maskinpark servar företaget kunder inom en rad olika branscher. Tojos Plast Aktiebolag omsätter runt 40 mkr. Lars Weibull AB var […]

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av TrollDentals produktportfölj

TrollDentals produktportfölj har förvärvats av Directa. Moll Wendén var säljarsidans juridiska rådgivare i transaktionen. TrollDental, en tillverkare av tandprodukter, etablerades 1972 i Trollhättan. Produktportföljen består framförallt av röntgenhållare och skydd för sensorer och bildplattor. Produkterna omsätter ca 25 mkr och säljs över hela världen. För mer information om transaktionen läs här. Moll Wendéns team bestod […]

MKB Fastighets AB förvärvar en större fastighet i Ellstorp

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärv av en fastighet i Ellstorp vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö. Detta ger MKB förutsättningar att bygga 600 nya lägenheter och utveckla stadsområdet runt Östervärn. Säljare är Jernhusen och fastighetstransaktionen genomförs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 166 miljoner kronor. […]

Moll Wendén har företrätt Enjay AB vid nyemission

Moll Wendén Advokatbyrå har företrätt miljöteknikbolaget Enjay AB som genom nyemission har tagit in närmare 19 000 000 kronor. Syftet med kapitalanskaffningen har varit att skapa möjligheter för att accelerera bolagets fokus på internationella marknader.  Moll Wendéns team har bestått av advokaterna David Klose (ansvarig delägare) och Henric Stråth samt biträdande jurist Noah Köllerstedt.

Nederman Holding AB har förvärvat Gasmet Technologies Oy

Underskrift

Moll Wendén har varit ansvarig legal rådgivare åt Nederman vid förvärv av Gasmet Technologies Oy, ett världsledande bolag inom området FTIR gasanalys och utsläppsövervakning med över 100 anställda globalt. Gasmet, som grundades 1990, är den ledande leverantören av system för FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) gasanalys och utsläppsövervakning med mer än 30 års erfarenhet inom […]

Sysco AS förvärvar majoritetspost i Upsala Systemkonsult, UPSYS AB

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare till Sysco AS som genom nyteckning av aktier förvärvat en majoritetspost i Upsala Systemkonsult, UPSYS AB, ett högteknologiskt IT-konsultföretag med fokus på bland annat att bygga högpresterande systemlösningar samt Big Data och Internet of Things.  Upsala Systemkonsult, UPSYS AB finns i Stockholm och Uppsala och sysselsätter över 20 IT-konsulter […]