MKB förvärvar anrik Malmöfastighet

Illustration på Skjutsstallslyckan

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärvet av Skjutsstallslyckan Fastighets AB. MKB har förvärvat fastigheten Malmö Skjutskontoret 4, belägen på Lundavägen 48 i Kirsebergsstaden där Hedbergs Bil en gång bedrev sin verksamhet i den välkända bilhallen. Förvärvet ger MKB förutsättningar att enligt en nyligen antagen detaljplan bygga 230 nya lägenheter […]

Danskt förvärv av småländsk skog

förvärv av skog

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av skogsfastigheterna Horvhult och Gassgöljhult, belägna i Kronobergs län. Fastigheterna har en gemensam areal på 133 hektar, med drygt 120 hektar produktiv skogsmark. Förvärvet har skett genom en kombinerad fastighetsöverlåtelse och köpeskillingen uppgår till 21 mnkr. Säljare är tio religiösa organisationer och köparen har tillträtt […]

MKB utvecklar stadsdelen Holma i Malmö

Bild på Holma torg

Under hösten 2020 har Moll Wendén biträtt MKB Fastighets AB vid upprättande av exploateringsavtal med Malmö stad för stadsdelen Holma i Malmö.  MKB och Malmö stad har genom ingångna exploateringsavtal kommit överens om att gemensamt exploatera och utveckla södra och mellersta Holma i Malmö. Som ett led i detta samarbete ska MKB och Malmö Stad […]

MKB, HSB och Hub Park utvecklar tillsammans framtidskvarteret Nya Ellstorp i Malmö

Ellstorp, fördelning

I mars 2020 biträdde Moll Wendén MKB Fastighets AB vid förvärv en större fastighet i stadsdelen Ellstorp i Malmö. Moll Wendén har nu biträtt MKB vid ingående av samarbete med HSB och Hub Park för gemensam exploatering av området Nya Ellstorp. MKB, HSB och Hub Park ska genom ett gemensamt ägt bolag utveckla området och […]

Astensmåla skog och Hjortabråne skog har bytt ägare

Astensmåla skog

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av Astensmåla skog och Hjortabråne skog, två skogsfastigheter med en gemensam areal på 139,5 hektar, med 126,1 hektar produktiv skogsmark, belägna i västra Blekinge. Fastigheterna har förvärvats genom en kombinerad fastighetsöverlåtelse och köparen tillträdde fastigheterna den 17 juni 2020. Köpeskillingen är inte officiell. […]

Kalerum Skogar har bytt ägare

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av Kalerum Skogar, en skogsfastighet på 1 938 hektar, med 1 638 hektar produktiv skogsmark belägen strax öster om Valdemarsvik. Fastigheten har förvärvats i en bolagsaffär genom köp av samtliga aktier i Kalerum Gård AB. Köparen tillträdde aktierna den 15 april 2020. Köpeskillingen […]

MKB Fastighets AB förvärvar en större fastighet i Ellstorp

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärv av en fastighet i Ellstorp vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö. Detta ger MKB förutsättningar att bygga 600 nya lägenheter och utveckla stadsområdet runt Östervärn. Säljare är Jernhusen och fastighetstransaktionen genomförs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 166 miljoner kronor. […]

MKB Fastighets AB har förvärvat Mansonite Invest AB och Skånska Strand AB

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärvet av Mansonite Invest AB med dotterbolaget Skånska Strand AB. I köpet ingick de tillhörande fastigheterna Malmö Spiran 1 och Malmö Spiran 2 som är belägna på Krossverksgatan 3 i Limhamn. Fastigheterna har förvärvats i en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 110 MSEK […]

Region Skåne anlägger Sveriges modernaste tågdepå i Kärråkra

Kärråkra

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt Region Skåne vid upprättande av avtal med Öresundståg AB avseende Kärråkra tågdepå. I Kärråkra strax norr om Hässleholm bygger Region Skåne Sveriges modernaste tågdepå. Depån, som beräknas vara driftklar 2020, ska underhålla samtliga 111 Öresundståg och tåg tillhörande Skånetrafiken. Öresundstågens underhåll har tidigare hanterats i Danmark, men kommer […]

Castellum bygger Eons nya huvudkontor

Castellum Eon-office

Eon Sverige har efter upphandling tecknat avtal med Castellum om att uppföra sitt nya nordiska huvudkontor för cirka 1 500 medarbetare i Nyhamnen nära centrum och centralstationen i Malmö.  Den planerade nybyggnationen omfattar cirka 24 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Arbetet med ny detaljplan och bygglov ska inledas omgående. Byggtiden är beräknad till cirka 24 månader […]