Moll Wendén har biträtt Brännehylte Lagersystem AB vid förvärv av Nordic Racking Group AS

lagerhall

Det norska bolaget Nordic Racking Group AS har förvärvats av Brännehylte Lagersystem AB. Moll Wendén var köparens juridiska rådgivare i transaktionen.  Brännehylte Lagersystem utvecklar, tillverkar och säljer kompletta sortiment av lagerinredning och är en av marknadens ledande aktörer inom lagerinredning. Nordic Racking Group AS har varit verksamma i över trettio år och erbjuder rådgivning och försäljning […]

Moll Wendén har biträtt MKB Fastighets AB vid förvärv och efterföljande överlåtelse av fastighetsbolag för utvecklingen av stadsdelen Nya Ellstorp

Ellstorp

Moll Wendén har biträtt MKB Fastighets AB vid ett förvärv från Jernhusen av ett fastighetsbolag som äger en stor markyta belägen i östra Malmö. Den 28 oktober 2022 överlät MKB fastighetsbolaget till ett av HSB, Hub Park och MKB gemensamt ägarbolag inför uppförandet av en helt ny stadsdel.  Moll Wendén har varit legal rådgivare åt […]

Moll Wendén biträder Scanbygg Eslöv i samband med omfattande bostadsrättsprojekt beläget i Eslöv

Scanbygg Eslöv

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt Scanbygg Eslöv AB (”Scanbygg”) vid förvärv av del av fastigheten Eslöv Stenbocken 14 och upprättande av avtalshandlingar för att möjliggöra exploatering av fastigheterna Eslöv Stenbocken 14 och Eslöv Stenbocken 15. Genom exploatering av fastigheterna kan kommersiella lokalytor omvandlas till bostadskvarteret Eslövs Terrasser med 112 nya bostadsrätter i centrala […]

Moll Wendén deltar under Almedalsveckan

Almedalen

Även detta år deltar vi under Almedalsveckan. Nedan ser du de programpunkter som vi deltar i. Är du också på plats i Visby och vill boka ett möte med oss? Hör gärna av dig till någon av våra representanter! I år deltar Catharina Piper, Gustaf Strand och Madelene Rask, alla specialister inom offentlig upphandling, samt […]

Moll Wendén legal rådgivare åt Medeon vid uthyrning av laboratorier

Medeon

Medeon har startat Medeon Labs med fullt utrustade laboratorier och kontor för bl.a. läkemedelsutveckling och cellhantering. Diabetesläkemedelsbolaget Abarceo är första hyresgästen som flyttar in i juni.  Moll Wendén har biträtt Medeon med framtagande av nyttjanderättsavtal för uthyrning av laboratorier och kontor. Avtalet bygger på en flexibel uthyrningsmodell som möjliggör för Medeon att tillhandahålla laboratoriekapacitet med […]

MKB Fastighets AB förvärvar uppmärksammade ”Taxeringsrevisorn 2” i Rosengård

Thomsons väg 50-56

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärv av tomträtten till fastigheten Taxeringsrevisorn 2 i Rosengård i Malmö. Detta ger MKB förutsättningar att göra fastigheten och området mer attraktivt för boende och jobba för långsiktig utveckling och stabilitet i Rosengård.  Säljaren är Bostadsrättsföreningen Taxeringsrevisorn 2 och tomträtten till fastigheten har förvärvats […]

S:t Eriks AB har sålt industrifastigheter i Västra Götaland

Stack of precast reinforced concrete slabs in factory workshop

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt S:t Eriks AB vid försäljningen av två industrifastigheter i Västra Götaland med en gemensam areal om ca 31 500 kvadratmeter. Fastigheterna har sålts via en bolagsaffär genom försäljning av samtliga aktier i ett helägt dotterbolag. Köparen tillträdde aktierna den 10 september 2021. Köpeskillingen är inte officiell. Från Moll Wendén […]

MKB förvärvar anrik Malmöfastighet

Illustration på Skjutsstallslyckan

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärvet av Skjutsstallslyckan Fastighets AB. MKB har förvärvat fastigheten Malmö Skjutskontoret 4, belägen på Lundavägen 48 i Kirsebergsstaden där Hedbergs Bil en gång bedrev sin verksamhet i den välkända bilhallen. Förvärvet ger MKB förutsättningar att enligt en nyligen antagen detaljplan bygga 230 nya lägenheter […]

Danskt förvärv av småländsk skog

förvärv av skog

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av skogsfastigheterna Horvhult och Gassgöljhult, belägna i Kronobergs län. Fastigheterna har en gemensam areal på 133 hektar, med drygt 120 hektar produktiv skogsmark. Förvärvet har skett genom en kombinerad fastighetsöverlåtelse och köpeskillingen uppgår till 21 mnkr. Säljare är tio religiösa organisationer och köparen har tillträtt […]

MKB utvecklar stadsdelen Holma i Malmö

Bild på Holma torg

Under hösten 2020 har Moll Wendén biträtt MKB Fastighets AB vid upprättande av exploateringsavtal med Malmö stad för stadsdelen Holma i Malmö.  MKB och Malmö stad har genom ingångna exploateringsavtal kommit överens om att gemensamt exploatera och utveckla södra och mellersta Holma i Malmö. Som ett led i detta samarbete ska MKB och Malmö Stad […]