MKB utvecklar stadsdelen Holma i Malmö

Bild på Holma torg

Under hösten 2020 har Moll Wendén biträtt MKB Fastighets AB vid upprättande av exploateringsavtal med Malmö stad för stadsdelen Holma i Malmö.  MKB och Malmö stad har genom ingångna exploateringsavtal kommit överens om att gemensamt exploatera och utveckla södra och mellersta Holma i Malmö. Som ett led i detta samarbete ska MKB och Malmö Stad […]

MKB, HSB och Hub Park utvecklar tillsammans framtidskvarteret Nya Ellstorp i Malmö

Ellstorp, fördelning

I mars 2020 biträdde Moll Wendén MKB Fastighets AB vid förvärv en större fastighet i stadsdelen Ellstorp i Malmö. Moll Wendén har nu biträtt MKB vid ingående av samarbete med HSB och Hub Park för gemensam exploatering av området Nya Ellstorp. MKB, HSB och Hub Park ska genom ett gemensamt ägt bolag utveckla området och […]

Astensmåla skog och Hjortabråne skog har bytt ägare

Astensmåla skog

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av Astensmåla skog och Hjortabråne skog, två skogsfastigheter med en gemensam areal på 139,5 hektar, med 126,1 hektar produktiv skogsmark, belägna i västra Blekinge. Fastigheterna har förvärvats genom en kombinerad fastighetsöverlåtelse och köparen tillträdde fastigheterna den 17 juni 2020. Köpeskillingen är inte officiell. […]

Kalerum Skogar har bytt ägare

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av Kalerum Skogar, en skogsfastighet på 1 938 hektar, med 1 638 hektar produktiv skogsmark belägen strax öster om Valdemarsvik. Fastigheten har förvärvats i en bolagsaffär genom köp av samtliga aktier i Kalerum Gård AB. Köparen tillträdde aktierna den 15 april 2020. Köpeskillingen […]

MKB Fastighets AB förvärvar en större fastighet i Ellstorp

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärv av en fastighet i Ellstorp vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö. Detta ger MKB förutsättningar att bygga 600 nya lägenheter och utveckla stadsområdet runt Östervärn. Säljare är Jernhusen och fastighetstransaktionen genomförs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 166 miljoner kronor. […]

MKB Fastighets AB har förvärvat Mansonite Invest AB och Skånska Strand AB

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärvet av Mansonite Invest AB med dotterbolaget Skånska Strand AB. I köpet ingick de tillhörande fastigheterna Malmö Spiran 1 och Malmö Spiran 2 som är belägna på Krossverksgatan 3 i Limhamn. Fastigheterna har förvärvats i en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 110 MSEK […]

Region Skåne anlägger Sveriges modernaste tågdepå i Kärråkra

Kärråkra

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt Region Skåne vid upprättande av avtal med Öresundståg AB avseende Kärråkra tågdepå. I Kärråkra strax norr om Hässleholm bygger Region Skåne Sveriges modernaste tågdepå. Depån, som beräknas vara driftklar 2020, ska underhålla samtliga 111 Öresundståg och tåg tillhörande Skånetrafiken. Öresundstågens underhåll har tidigare hanterats i Danmark, men kommer […]

Moll Wendén har biträtt ELF Development A/S vid förvärv av 20 000 kvm byggrätter vid Limhamns Läge

ELF Development A/S, en dansk samhällsbyggare och bostadsutvecklare, inträder som en ny aktör på den svenska fastighetsmarknaden genom förvärvet av 20 000 kvm byggrätter vid kajkanten i Limhamns Läge. Säljare var Bonava och förvärvet genomfördes som en bolagsaffär.  Det forna cementfabriksområdet har på senare tid utvecklats till ett attraktivt bostadsområde, där ELF Development nu planerar […]