Video: Kostnadsändringar i entreprenadprojekt

Kostnadsändringar i entreprenadtext

Det har inte undgått någon i byggbranschen att materialpriserna stigit kraftigt. Advokaterna Elisabeth André och Zara Hellmark går igenom vilka lösningar standardavtalen AB 04, ABT 06, ABM 07 och ABK 09 erbjuder för att rädda lönsamheten i pågående projekt och ger praktiska råd och rekommendationer till de entreprenörer som drabbats av skenande priser.  Den senaste […]

Entreprenadindex och kostnadsökningar i byggbranschen

entreprenadindex

Publicerad 17/10 kl 12:29, uppdaterad 25/10 kl 13:01. Den senaste tidens kostnadsökningar på material och varor påverkar såväl pågående entreprenader som entreprenörers förutsättningar att lämna anbud avseende nya projekt. Standardavtalen AB 04 och ABT 06 innehåller visserligen regler för att hantera riskfördelningen avseende oförutsedda kostnadsökningar, men bestämmelserna är idag svårtillämpade och vägledande praxis för hur de […]

AB 04/ABT 06 kap 6 § 3 och prishöjning – när kan avtalat pris justeras?

prishöjning abt 06 ab 04 6 kap § 3

Den senaste tiden har priserna på byggmaterial stigit kraftigt. Byggföretagen har i ett medlemsutskick (”Ändring av avtalat pris till följd av ökade kostnader för material”) angett att prishöjningen i vissa fall uppgår till 65 procent. Ökade oljepriser, råvarubrist, minskad export och logistiska problem till följd av covid-19 anges som möjliga förklaringar. För många byggföretag innebär […]

Konsekvenser för svenska bygg- och anläggningsprojekt med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

tidning

Ökade kostnader, likviditetsproblem och arbetskraftsbrist är tänkbara effekter av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Om du som part i pågående eller kommande entreprenad befarar att kriget kan komma att påverka ditt projekt negativt bör du lyfta frågan till diskussion med din beställare eller entreprenör i ett så tidigt skede som möjligt. Offentliga beställare bör överväga […]

Nya krav på underentreprenörer

Den 30 april 2021 gav Byggföretagen ut nya avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag vid anlitande på Byggavtalets tillämpningsområde: UE 2021. Den 13 september gav Byggföretagen ut ytterligare en version av UE 2021, som ska tillämpas vid anlitande på Väg- och Banavtalets tillämpningsområde. Det innebär att det numera finns separata villkor för respektive kollektivavtalsområde. De båda […]

Spårvagnsdepån i Lund är klar – En milstolpe i stadens kollektivtrafik

NCC, Spårvagnsdepån i Lund

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt Region Skåne vid uppförande och uthyrning av Spårvagnsdepån i Lund. Som en del av Region Skånes och Lunds kommuns gemensamma projekt avseende utbyggnad av en spårvagnslinje mellan centrala Lund och Brunnshög har Region Skåne genom sina förvaltningar Skånetrafiken och Regionfastigheter uppfört en modern spårvagnsdepå i närheten av ESS, […]

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt vindkraftsprojekt

Vindkraftverk

Veidekke har inlett samarbete med BayWa r.e som ska bygga sex nya vindkraftsverk i Slageryd utanför Vetlanda.  Projektet, som är en totalentreprenad, påbörjades i december 2018 och omfattar byggnation av fundament, väg till verken, kranplatser samt återställningsarbete. Projektet beräknas vara klart våren 2020 och har en ordersumma på 27 MSEK. Från Moll Wendén har advokat Johan […]

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk Veidekke och Eolus Vind AB har ingått avtal om byggnation av fundament och vägar för 31 nya vindkraftverk i Bäckhammar i Kristinehamns och Degerfors kommuner.  Projektet påbörjades i januari och vindkraftverken beräknas stå klara i mitten av februari 2020. Anläggningsprojektet är en totalentreprenad […]

Ny överenskommelse mot korruption inom byggbranschen

lyftkran

Bygg- och fastighetsbranschen har för första gången enats med Sveriges Kommuner och Landsting kring en gemensam gränsdragning för vad som ska anses utgöra korruption. Bakgrunden är att cirka en tredjedel av anmälda mutbrott involverar personer inom bygg- och anläggningssektorn. Tidigare har bolag och offentliga organisationer i branschen haft delvis olika riktlinjer för vad de anser […]

Moll Wendén biträder Veidekke i totalentreprenad om SEB:s nya kontorshus

Totalentreprenad kontorshus

Det avtal som slutits är ett samverkansavtal för att på totalentreprenad genomföra hela byggprojektet av SEB:s nya kontorshus som kommer att rymma 4 400 arbetsplatser. Samarbetsavtalet omfattar nybyggnad av kontorsfastighet om cirka 90 000 kvm BTA i nära anslutning till Mall of Scandinavia i Arenastaden. Moll Wendén Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare i samband med […]