Spårvagnsdepån i Lund är klar – En milstolpe i stadens kollektivtrafik

NCC, Spårvagnsdepån i Lund

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt Region Skåne vid uppförande och uthyrning av Spårvagnsdepån i Lund. Som en del av Region Skånes och Lunds kommuns gemensamma projekt avseende utbyggnad av en spårvagnslinje mellan centrala Lund och Brunnshög har Region Skåne genom sina förvaltningar Skånetrafiken och Regionfastigheter uppfört en modern spårvagnsdepå i närheten av ESS, […]

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt vindkraftsprojekt

Vindkraftverk

Veidekke har inlett samarbete med BayWa r.e som ska bygga sex nya vindkraftsverk i Slageryd utanför Vetlanda.  Projektet, som är en totalentreprenad, påbörjades i december 2018 och omfattar byggnation av fundament, väg till verken, kranplatser samt återställningsarbete. Projektet beräknas vara klart våren 2020 och har en ordersumma på 27 MSEK. Från Moll Wendén har advokat Johan […]

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk Veidekke och Eolus Vind AB har ingått avtal om byggnation av fundament och vägar för 31 nya vindkraftverk i Bäckhammar i Kristinehamns och Degerfors kommuner.  Projektet påbörjades i januari och vindkraftverken beräknas stå klara i mitten av februari 2020. Anläggningsprojektet är en totalentreprenad […]

Ny överenskommelse mot korruption inom byggbranschen

lyftkran

Bygg- och fastighetsbranschen har för första gången enats med Sveriges Kommuner och Landsting kring en gemensam gränsdragning för vad som ska anses utgöra korruption. Bakgrunden är att cirka en tredjedel av anmälda mutbrott involverar personer inom bygg- och anläggningssektorn. Tidigare har bolag och offentliga organisationer i branschen haft delvis olika riktlinjer för vad de anser […]

Moll Wendén biträder Veidekke i totalentreprenad om SEB:s nya kontorshus

Totalentreprenad kontorshus

Det avtal som slutits är ett samverkansavtal för att på totalentreprenad genomföra hela byggprojektet av SEB:s nya kontorshus som kommer att rymma 4 400 arbetsplatser. Samarbetsavtalet omfattar nybyggnad av kontorsfastighet om cirka 90 000 kvm BTA i nära anslutning till Mall of Scandinavia i Arenastaden. Moll Wendén Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare i samband med […]

Moll Wendén biträder Region Skåne i entreprenadprojekt om ny vårdbyggnad i Malmö

Vårbyggnad Sjukhusområdet Malmö

Region Skåne har upphandlat byggentreprenören Skanska Sverige AB för uppförande av ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Malmö kommun. Vårdbyggnaden kommer omfatta cirka 65 000 kvadratmeter och vara väl rustad att möta framtidens krav på lokaler, utrustning och arbetsprocesser. Utvecklingsarbetet förväntas pågå till år 2022. Moll Wendén Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare i samband med upprättande […]

Förvaltningsrätten ger Veidekke rätt i en överprövad upphandling

Moll Wendén har biträtt Veidekke Entreprenad AB vid en ansökan om överprövning avseende en upphandling av nybyggnation av fyra punkthus inom detaljplanen för Parkkvarteret 9, Slottshöjden, Helsingborgs stad. Den upphandlande myndigheten uteslöt Veidekke från utvärderingen på grund av att Veidekkes anbud inte påstods uppfylla det obligatoriska kravet på viss angiven högsta BTA (bruttoarea). Den upphandlande myndigheten […]