AB 04/ABT 06 kap 6 § 3 och prishöjning – när kan avtalat pris justeras?

prishöjning abt 06 ab 04 6 kap § 3

Den senaste tiden har priserna på byggmaterial stigit kraftigt. Byggföretagen har i ett medlemsutskick (”Ändring av avtalat pris till följd av ökade kostnader för material”) angett att prishöjningen i vissa fall uppgår till 65 procent. Ökade oljepriser, råvarubrist, minskad export och logistiska problem till följd av covid-19 anges som möjliga förklaringar. För många byggföretag innebär […]

Nya krav på underentreprenörer

Den 30 april 2021 gav Byggföretagen ut nya avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag vid anlitande på Byggavtalets tillämpningsområde: UE 2021. Formuläret ersätter den tidigare versionen UE 2015. På Väg- och Banavtalets tillämpningsområde fortsätter UE 2015 tillsvidare att gälla. Bakgrunden till det nya formuläret är regelförändringar som skett i Byggavtalet 2020, kollektivavtalet mellan Byggföretagen och Svenska […]

Förtroendet för reklam minskar

Hanna Riberdahl intervjuas om marknadsföring och juridik

– en stark etisk kompass kan hjälpa till att öka förtroendet Reklamtröttheten ökar samtidigt som många företag förlitar sig på marknadsföring och försäljning i digitala kanaler för att nå sina mål. Vägen framåt, menar Hanna Riberdahl som är vd på Sveriges Annonsörer, är att visa respekt för konsumenten samt att fundera över om får alltid är samma […]

Digitaliseringen inom byggbranschen – 5 utmaningar med BIM

Digitalisering i allmänhet leder ofta till att information på ett enkelt sätt kan samlas och delas. Digitaliseringen har därför lett till effektivisering och tidsbesparing inom många olika branscher. När det gäller byggbranschen specifikt har vi identifierat fem utmaningar med bygginformationsmodellering att övervaka framöver. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett system för informationshantering i entreprenadbranschen där objektsbaserade modeller […]

Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Idag uppmärksammas Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Här delar vårt specialistteam inom arbetsrätt med sig av sina tankar kring hur arbetsgivare kan arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och de utmaningar som ligger framåt.

Världsdagen för immateriella rättigheter

Begreppet immateriella rättigheter avser i huvudsak patent, varumärken, upphovsrätt, mönsterrätt och företagsnamn. Ofta har de inneburit en investering av tid, pengar och kunskap och rätt hanterat kan man både skydda och optimera värdet av dessa över tid. Hur ska man arbeta med sina immateriella rättigheter och vad är viktigt att tänka på?  Första steget är […]

Digital statistik – bevis för otillåten övertid?

Hemarbetet har ökat samtidigt som möjligheten för arbetsgivare att överblicka arbetstiden minskar i samband med detta. Som arbetsgivare behöver man se övertid ur ett arbetsmiljöperspektiv och agera när man får signaler om att arbetsbördan är för hög. Statistik från digitala arbetsverktyg, som exempelvis Microsofts MyAnalytics, kan innebära ett förstärkt bevisläge för arbetstagare som vill påvisa […]

Märkning enligt LOU ur Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4

Märkning i LOU

Catharina Piper och Gustaf Strand har nyligen publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4 om märkning. Genom LOU, som trädde i kraft år 2017, fick Sverige nya bestämmelser om märkning. Bland märkningar som är aktuella inom offentlig upphandling kan Svanen, KRAV, Forest Stewardship Council (FSC), TCO Deve-lopment, EU Ecolabel, Miljöbyggnad och Marine Stewardship […]

Brexit till trots – hittills oförändrat läge vid personuppgiftsöverföringar mellan EU och Storbritannien

Senaste halvåret har varit händelserikt på personuppgiftsfronten Sett ur ett GDPR-perspektiv har det gångna halvåret varit minst sagt händelserikt. Utöver EU-domstolens invalidering av Privacy Shield-ramverket, som i korthet föranlett att särskilda överväganden vid personuppgiftsöverföringar till USA bör göras, har ett flertal intressanta beslut fattats av Integritetsskyddsmyndigheten där skadeståndsnivåerna i vissa fall varit påtagliga sett utifrån […]

Datainspektionen byter namn – säkerställ att rätt tillsynsmyndighet omnämns i er GDPR-information

Per den 1 januari 2020 har Datainspektionen bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). På engelska heter myndigheten numera Swedish Authority for Privacy Protection.  Till följd av namnbytet är det hög tid att se över framtagna personuppgifts-/ integritetspolicyer och annan personuppgiftsrelaterad-dokumentation där den svenska tillsynsmyndigheten anges vara Datainspektionen. Det främsta skälet är att den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) uttryckligen […]