Märkning enligt LOU ur Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4

Märkning i LOU

Catharina Piper och Gustaf Strand har nyligen publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4 om märkning. Genom LOU, som trädde i kraft år 2017, fick Sverige nya bestämmelser om märkning. Bland märkningar som är aktuella inom offentlig upphandling kan Svanen, KRAV, Forest Stewardship Council (FSC), TCO Deve-lopment, EU Ecolabel, Miljöbyggnad och Marine Stewardship […]

Post Corona – blir vi alla egna öar?

Artikeln nedan är från HR People, en tidning som ges ut av Sveriges HR-förening. I varje nummer av HR People delar Ebba Walberg Snygg med sig av aktuella frågeställningar och kommenterar dessa.

Temperaturmätning för att hindra smitta? Tänk på detta!

Räknas kroppstemperatur som en personuppgift, och krävs det då att den hanteras enligt GDPR? Inte nödvändigtvis, men det är viktigt att se över hur resultatet av temperaturmätningen hanteras. Här får du veta mer om hur du kan tänka kring temperaturmätning och andra åtgärder som vidtas för att hindra smittspridning i förhållande till personuppgiftshantering. Av förklarliga skäl […]

Digitala medier – tjugohundratalets väderkvarnar?

Sociala medier har blivit en självklarhet, både privat och i arbetslivet. Arbetstagare har stora friheter att uttrycka sig utan att det anses utgöra tillräckliga skäl för avsked. Ett sätt att skapa tydlighet internt är att ta fram en policy för sociala medier. Under det senaste decenniet har det förts livliga diskussioner om anställda och sociala […]

Dilemmat: Hur skyddar man företagets lösenord?

Artikeln ovan är från HR People, en tidning som ges ut av Sveriges HR-förening. I varje nummer av HR People delar Ebba Walberg Snygg med sig av aktuella frågeställningar och kommenterar dessa.  Artikeln ovan är från HR People Nr. 1/2020. Läs hela numret här. 

”I den bästa av alla världar är facket en sparringpartner”

Samarbete och dialog är två nyckelord för arbetsgivare som vill bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv. Här berättar Thomas Ogard, advokat och partner på Moll Wendén, om vad vi i Sverige kan vara stolta över – och vilka utmaningar som ligger framför dagens arbetsgivare. Egentligen var planen att bli konstvetare eller arkitekt. Thomas Ogard, partner och […]

Dilemmat: Inspelad utan samtycke?

Artikeln ovan är från HR People, en tidning som ges ut av Sveriges HR-förening. I varje nummer av HR People delar Ebba Walberg Snygg med sig av aktuella frågeställningar och kommenterar dessa.  Artikeln ovan är från HR People Nr. 2/2020. Läs hela numret här. 

Påverkas hanteringen av anställdas personuppgifter av Covid-19?

Med anledning av coronavirusets framfart har den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) den 19 mars 2020 antagit ett yttrande som behandlar personuppgiftsbehandling enligt GDPR i en coronavirus-kontext. Flertalet juridiska frågeställningar har aktualiserats med anledning av utbrottet av sjukdomen Covid -19 (coronaviruset). Spridningsminimering av viruset är särskilt viktigt och samtliga samhällsaktörer påverkas. EDPB är ett EU-organ vars främsta […]

Bolagsstämma i ljuset av coronaviruset (Covid-19)

Bolag med kalenderår som räkenskapsår står i nuläget inför sin ordinarie bolagsstämma. Mot bakgrund av utbrottet av Covid-19 har flera bolag redan infört regler om att möten i den dagliga verksamheten ska hållas digitalt för att undvika smittspridning. Av samma anledning har flera bolag meddelat att årets bolagsstämma inte kommer att omfatta förtäring, mingel eller […]

Upphandling i spåret av coronaviruset

Alla inköp som upphandlande organisationer genomför ska som regel konkurrensutsättas enligt upphandlingslagstiftningen. Ibland råder emellertid förutsättningar som innebär att det inte är möjlighet att genomföra annonserade upphandlingsförfaranden. Det är dock av vikt att en upphandlande organisation i varje enskilt fall avgör om det föreligger omständigheter som tillåter att exempelvis ändra i ett befintligt avtal eller […]