Förtroendet för reklam minskar

Hanna Riberdahl intervjuas om marknadsföring och juridik

– en stark etisk kompass kan hjälpa till att öka förtroendet Reklamtröttheten ökar samtidigt som många företag förlitar sig på marknadsföring och försäljning i digitala kanaler för att nå sina mål. Vägen framåt, menar Hanna Riberdahl som är vd på Sveriges Annonsörer, är att visa respekt för konsumenten samt att fundera över om får alltid är samma […]

Digitaliseringen inom byggbranschen – 5 utmaningar med BIM

Digitalisering i allmänhet leder ofta till att information på ett enkelt sätt kan samlas och delas. Digitaliseringen har därför lett till effektivisering och tidsbesparing inom många olika branscher. När det gäller byggbranschen specifikt har vi identifierat fem utmaningar med bygginformationsmodellering att övervaka framöver. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett system för informationshantering i entreprenadbranschen där objektsbaserade modeller […]

Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Idag uppmärksammas Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Här delar vårt specialistteam inom arbetsrätt med sig av sina tankar kring hur arbetsgivare kan arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och de utmaningar som ligger framåt.

Världsdagen för immateriella rättigheter

Begreppet immateriella rättigheter avser i huvudsak patent, varumärken, upphovsrätt, mönsterrätt och företagsnamn. Ofta har de inneburit en investering av tid, pengar och kunskap och rätt hanterat kan man både skydda och optimera värdet av dessa över tid. Hur ska man arbeta med sina immateriella rättigheter och vad är viktigt att tänka på?  Första steget är […]

Digital statistik – bevis för otillåten övertid?

Hemarbetet har ökat samtidigt som möjligheten för arbetsgivare att överblicka arbetstiden minskar i samband med detta. Som arbetsgivare behöver man se övertid ur ett arbetsmiljöperspektiv och agera när man får signaler om att arbetsbördan är för hög. Statistik från digitala arbetsverktyg, som exempelvis Microsofts MyAnalytics, kan innebära ett förstärkt bevisläge för arbetstagare som vill påvisa […]

Märkning enligt LOU ur Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4

Märkning i LOU

Catharina Piper och Gustaf Strand har nyligen publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4 om märkning. Genom LOU, som trädde i kraft år 2017, fick Sverige nya bestämmelser om märkning. Bland märkningar som är aktuella inom offentlig upphandling kan Svanen, KRAV, Forest Stewardship Council (FSC), TCO Deve-lopment, EU Ecolabel, Miljöbyggnad och Marine Stewardship […]

Brexit till trots – hittills oförändrat läge vid personuppgiftsöverföringar mellan EU och Storbritannien

Senaste halvåret har varit händelserikt på personuppgiftsfronten Sett ur ett GDPR-perspektiv har det gångna halvåret varit minst sagt händelserikt. Utöver EU-domstolens invalidering av Privacy Shield-ramverket, som i korthet föranlett att särskilda överväganden vid personuppgiftsöverföringar till USA bör göras, har ett flertal intressanta beslut fattats av Integritetsskyddsmyndigheten där skadeståndsnivåerna i vissa fall varit påtagliga sett utifrån […]

Datainspektionen byter namn – säkerställ att rätt tillsynsmyndighet omnämns i er GDPR-information

Per den 1 januari 2020 har Datainspektionen bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). På engelska heter myndigheten numera Swedish Authority for Privacy Protection.  Till följd av namnbytet är det hög tid att se över framtagna personuppgifts-/ integritetspolicyer och annan personuppgiftsrelaterad-dokumentation där den svenska tillsynsmyndigheten anges vara Datainspektionen. Det främsta skälet är att den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) uttryckligen […]

Post Corona – blir vi alla egna öar?

Artikeln nedan är från HR People, en tidning som ges ut av Sveriges HR-förening. I varje nummer av HR People delar Ebba Walberg Snygg med sig av aktuella frågeställningar och kommenterar dessa.

Temperaturmätning för att hindra smitta? Tänk på detta!

Räknas kroppstemperatur som en personuppgift, och krävs det då att den hanteras enligt GDPR? Inte nödvändigtvis, men det är viktigt att se över hur resultatet av temperaturmätningen hanteras. Här får du veta mer om hur du kan tänka kring temperaturmätning och andra åtgärder som vidtas för att hindra smittspridning i förhållande till personuppgiftshantering. Av förklarliga skäl […]