Undvik tvister – skapa långsiktiga och lönsamma affärer

Seminarium 21 mars 2023 kl. 16.00 – 18.00 I oroliga tider ökar behovet att tvista. Samtidigt blir det ännu viktigare att värna om samarbeten och affärer. Hur agerar man för att motverka tvister och att ekonomiska värden går om intet? Omvärlden och samhällsklimatet präglas just nu av en stor osäkerhet. Det är inte alltid upp […]

Är internetförsäljning av alkoholdrycker med leverans från Danmark i strid med det svenska monopolet?

HD prövar dom om alkoholförsäljning över nätet

Högsta domstolen (HD) har meddelat prövningstillstånd i frågan om försäljning på internet av alkoholdrycker med leverans från Danmark till konsumenter i Sverige står i strid med det svenska alkoholmonopolet. Eftersom Patent- och Marknadsdomstolen och Patent- och Marknadsöverdomstolen i sina avgöranden kom fram till skilda slutsatser, och mot bakgrund av att ett flertal bolag bedriver sådan […]

Får man klaga när någon annan betalar?

Högsta domstolen (HD) prövade under 2018 ifall en klagande part som har del i en skuld med solidariskt betalningsansvar saknar klagointresse i en situation där medparten redan har betalat skulden. Avgörandet är av intresse då det belyser en tidigare obesvarad fråga om vilken betydelse klagandens möjliga regressansvar har för dennes klagointresse.  Bakgrund En byggentreprenör hade […]

”Kalkonbacon” inte en vilseledande livsmedelsmärkning

Moll Wendén har biträtt Ingelsta Kalkon med överklagande till förvaltningsrätten av föreläggande från Livsmedelsverket varigenom Ingelsta Kalkon förbjöds att använda märkningarna ”julskinka av svensk kalkon”, ”varmrökt kassler av svensk kalkon” samt ”kalkonbacon av sammansatt kalkonkött”. Livsmedelsverket menade att om en vedertagen livsmedelsbeteckning används som en del av en beskrivande beteckning ska en sådan beskrivande beteckning […]

När rollerna som myndighet och kommersiell aktör sammanfaller – grundlagen omöjliggör misskreditering av konkurrent

Misskreditering – att en näringsidkare baktalar en annan näringsidkare – är förbjudet enligt Marknadsföringslagen. Men går det att förbjuda någon från att ”baktala” en konkurrent inför en potentiell kund ifall kunden samtidigt råkar vara en myndighet? Marknadsdomstolen har nyligen avgjort vad som händer i mötet mellan Marknadsföringslagen och Regeringsformen när rollerna som myndighet och kommersiell […]

Ny praxis beträffande miljöargument i marknadsföring

hållbarhet

Moll Wendén har för klients räkning vunnit framgång i ett marknadsrättsligt avgörande. Marknadsdomstolen lämnade bifall åt Moll Wendéns klients huvudyrkande om förbud och motparten förbjöds att använda sig av det ifrågasatta marknadsföringsmaterialet, vid äventyr av vite om 1 miljon kronor.   Motparten måste därtill senast den 26 september 2010 ha avlägsnat uttrycket ”närproducerat” på samtliga produktförpackningar […]