Märkning enligt LOU ur Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4

Märkning i LOU

Catharina Piper och Gustaf Strand har nyligen publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4 om märkning. Genom LOU, som trädde i kraft år 2017, fick Sverige nya bestämmelser om märkning. Bland märkningar som är aktuella inom offentlig upphandling kan Svanen, KRAV, Forest Stewardship Council (FSC), TCO Deve-lopment, EU Ecolabel, Miljöbyggnad och Marine Stewardship […]

Upphandling i spåret av coronaviruset

Alla inköp som upphandlande organisationer genomför ska som regel konkurrensutsättas enligt upphandlingslagstiftningen. Ibland råder emellertid förutsättningar som innebär att det inte är möjlighet att genomföra annonserade upphandlingsförfaranden. Det är dock av vikt att en upphandlande organisation i varje enskilt fall avgör om det föreligger omständigheter som tillåter att exempelvis ändra i ett befintligt avtal eller […]