Bolagsstämma i ljuset av coronaviruset (Covid-19)

Bolag med kalenderår som räkenskapsår står i nuläget inför sin ordinarie bolagsstämma. Mot bakgrund av utbrottet av Covid-19 har flera bolag redan infört regler om att möten i den dagliga verksamheten ska hållas digitalt för att undvika smittspridning. Av samma anledning har flera bolag meddelat att årets bolagsstämma inte kommer att omfatta förtäring, mingel eller […]

Hjälper force majeure-klausuler mot coronaviruset?

Kan man åberopa en force majeure-klausul i ett avtal om man är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter på grund av coronaviruset? Det beror bland annat på hur klausulen är utformad och vilket lands lag som gäller på avtalet. Allmänt kan man dock säga att en pandemi typiskt sett kan vara en sådan oförutsedd händelse som […]

Kommersiella avtal – spelregler för affärsrelationen

kommersiella avtal

Esaias Tegnér var inte jurist. Men det skulle man kunna tro. Hans ord om att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta stämmer mycket väl in på det som varje kompetent affärsjurist strävar efter att förhindra i arbetet med kommersiella avtal: att innehållet blir otydligt och därmed tvetydigt. Vad är ett bra avtal? Är det […]

10 tips vid företagsförvärv

10 tips för företagsöverlåtelser

Är du på väg att köpa eller sälja ett företag? Läs då först dessa 10 viktiga tips som hjälper dig på vägen till en lyckad företagsöverlåtelse eller förvärv.  1. Ställ krav på oberoende Ställ krav på att dina rådgivare är oberoende, det vill säga att de inte har kopplingar till verksamheten som säljs, motparten eller […]

Liten förvärvsjuridisk ordlista

Ordlista för företagsförvärv

Svårt att förstå alla juridiska förkortningar som dyker upp i samband med att du skall köpa eller sälja ett företag? Med den här förvärvsjuridiska ordlistan får du en lathud som hjälper dig på vägen i processen till en lyckad affär. APA (asset purchase agreement) – Bindande avtal mellan köpare och säljare av en rörelse. BIMBO (Buy-in/management buy-out) […]