Post Corona – blir vi alla egna öar?

Artikeln nedan är från HR People, en tidning som ges ut av Sveriges HR-förening. I varje nummer av HR People delar Ebba Walberg Snygg med sig av aktuella frågeställningar och kommenterar dessa.

Temperaturmätning för att hindra smitta? Tänk på detta!

Räknas kroppstemperatur som en personuppgift, och krävs det då att den hanteras enligt GDPR? Inte nödvändigtvis, men det är viktigt att se över hur resultatet av temperaturmätningen hanteras. Här får du veta mer om hur du kan tänka kring temperaturmätning och andra åtgärder som vidtas för att hindra smittspridning i förhållande till personuppgiftshantering. Av förklarliga skäl […]

Digitala medier – tjugohundratalets väderkvarnar?

Sociala medier har blivit en självklarhet, både privat och i arbetslivet. Arbetstagare har stora friheter att uttrycka sig utan att det anses utgöra tillräckliga skäl för avsked. Ett sätt att skapa tydlighet internt är att ta fram en policy för sociala medier. Under det senaste decenniet har det förts livliga diskussioner om anställda och sociala […]

Dilemmat: Hur skyddar man företagets lösenord?

Artikeln ovan är från HR People, en tidning som ges ut av Sveriges HR-förening. I varje nummer av HR People delar Ebba Walberg Snygg med sig av aktuella frågeställningar och kommenterar dessa.  Artikeln ovan är från HR People Nr. 1/2020. Läs hela numret här. 

”I den bästa av alla världar är facket en sparringpartner”

Samarbete och dialog är två nyckelord för arbetsgivare som vill bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv. Här berättar Thomas Ogard, advokat och partner på Moll Wendén, om vad vi i Sverige kan vara stolta över – och vilka utmaningar som ligger framför dagens arbetsgivare. Egentligen var planen att bli konstvetare eller arkitekt. Thomas Ogard, partner och […]

Dilemmat: Inspelad utan samtycke?

Artikeln ovan är från HR People, en tidning som ges ut av Sveriges HR-förening. I varje nummer av HR People delar Ebba Walberg Snygg med sig av aktuella frågeställningar och kommenterar dessa.  Artikeln ovan är från HR People Nr. 2/2020. Läs hela numret här. 

Påverkas hanteringen av anställdas personuppgifter av Covid-19?

Med anledning av coronavirusets framfart har den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) den 19 mars 2020 antagit ett yttrande som behandlar personuppgiftsbehandling enligt GDPR i en coronavirus-kontext. Flertalet juridiska frågeställningar har aktualiserats med anledning av utbrottet av sjukdomen Covid -19 (coronaviruset). Spridningsminimering av viruset är särskilt viktigt och samtliga samhällsaktörer påverkas. EDPB är ett EU-organ vars främsta […]

Nya bestämmelser om korttidsarbete

I samband med Corona-virusets påverkan på samhällsekonomin och enskilda företag föreslår Regeringen en utveckling av bestämmelserna om korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att anställda tillfälligt går ner i arbetstid och lön – och att kostnaden delas av arbetstagaren, arbetsgivaren och staten. Den nuvarande lagen om korttidsarbete kom till under 2013 i syfte att ge tidsbegränsat ekonomiskt stöd […]

What to do when the Work Environment Authority knocks on the door

The Swedish Work Environment Authority calls you and wants to do an inspection of your work environment. This could make any employer faint, so I took a few minutes to interview my colleague and specialist on work environment law Louise Strömberg on what to do when the Work Environment Authority knocks on the door. Thomas: I […]

Sjukintyg från första dagen #förstadagsintyg – vad gäller?

Vilka regler gäller för sjukintyg från första dagen?

Vi är inne i februari månad. Månaden då sjukskrivningarna duggar tätt. För en chef kan det givetvis vara lockande att begära in sjukintyg från en anställd redan från första sjukdagen, men hur ser regelverket ut? Är det alltid tillåtet att kräva detta av en anställd? Låt oss reda ut vad som gäller. Det kan vara […]