Video: sjukskrivningar och rehabilitering

sjukskrivning rehabilitering

När en arbetstagare får nedsatt förmåga att klara av sitt arbete har arbetsgivaren ett ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning. Målet är att arbetstagaren med hjälp av arbetsgivarens stöd ska återfå sin fulla arbetsförmåga.  En rehabiliteringsplan kan vara ett användbart verktyg för att uppnå målet om friska medarbetare på en hälsosam arbetsplats. Tydliga rutiner och steg […]

Agera på kort och lång sikt vid angrepp på företagshemligheter

företagshemligheter

Kunder och anställda lämnar samtidigt som ni misstänker en läcka av företagshemligheter. Vad kan ni som organisation göra för att förhindra skadorna?  Företagshemligheter och annan viktig information är en viktig resurs för organisationer idag. För att någonting ska räknas som en företagshemlighet i lagens mening behöver informationen handla om affärs- eller driftförhållande som hålls hemliga […]

Förstadagsintyg – vad gäller för sjukintyg från första dagen?

Vilka regler gäller för sjukintyg från första dagen?

Det kan vara dyrt för en arbetsgivare att ha en anställd som är sjuk under flera, korta perioder. För en chef kan det givetvis vara lockande att begära in sjukintyg från en anställd redan från första sjukdagen, ett så kallat förstadagsintyg. Hur ser regelverket ut? Är det alltid tillåtet att kräva detta av en anställd? […]

Webinar: Nya LAS – hur påverkas din organisation av förändringarna?

Justitia

Tisdag 14 juni  Kl. 8:00 – 9:00  (15 min frågestund inkluderat) Jag vill anmäla mig Förändringen av lagen om anställningsskydd (LAS) är den största omarbetningen av lagen sedan den tillkom. Blir förändringen större i teorin än i praktiken? Är nya LAS räddningen för den svenska modellen, när fackförbunden flyttar fram sina positioner? Under detta webinar […]

Vem bör hantera visselblåsningarna?

visselblåsare utredningar

När visselblåsarpolicyn är färdig och visselblåsarkanalen igång är det lätt att tänka att man kan slappna av. Tyvärr – det är nu arbetet börjar. Men vad bör man tänka på när man utser någon att hantera rapporterna och varför är det så viktigt med återkoppling?  Den 17 december 2021 trädde den nya Lag (2021:890) om […]

Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Idag uppmärksammas Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Här delar vårt specialistteam inom arbetsrätt med sig av sina tankar kring hur arbetsgivare kan arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och de utmaningar som ligger framåt.

Digital statistik – bevis för otillåten övertid?

Hemarbetet har ökat samtidigt som möjligheten för arbetsgivare att överblicka arbetstiden minskar i samband med detta. Som arbetsgivare behöver man se övertid ur ett arbetsmiljöperspektiv och agera när man får signaler om att arbetsbördan är för hög. Statistik från digitala arbetsverktyg, som exempelvis Microsofts MyAnalytics, kan innebära ett förstärkt bevisläge för arbetstagare som vill påvisa […]

Post Corona – blir vi alla egna öar?

Artikeln nedan är från HR People, en tidning som ges ut av Sveriges HR-förening. I varje nummer av HR People delar Ebba Walberg Snygg med sig av aktuella frågeställningar och kommenterar dessa.