Castellum bygger Eons nya huvudkontor

Castellum Eon-office

Eon Sverige har efter upphandling tecknat avtal med Castellum om att uppföra sitt nya nordiska huvudkontor för cirka 1 500 medarbetare i Nyhamnen nära centrum och centralstationen i Malmö. 

Den planerade nybyggnationen omfattar cirka 24 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Arbetet med ny detaljplan och bygglov ska inledas omgående. Byggtiden är beräknad till cirka 24 månader och preliminär inflyttning för Eon blir under sommaren 2021.

Det tolvåriga hyresavtalet mellan Castellum och Eon börjar löpa vid inflyttning och fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt om 68,5 miljoner kronor. Det nya jättekontoret har ritats av Kanozi arkitekter och ska präglas av extraordinärt hållbarhets- och miljötänkande. Investeringen beräknas uppgå till ca 1,1 miljarder kronor. Castellum har biträtts av Moll Wendén.

Bild: Kanozi arkitekter/Brickland

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB