Nya krav på underentreprenörer

Den 30 april 2021 gav Byggföretagen ut nya avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag vid anlitande på Byggavtalets tillämpningsområde: UE 2021. Den 13 september gav Byggföretagen ut ytterligare en version av UE 2021, som ska tillämpas vid anlitande på Väg- och Banavtalets tillämpningsområde. Det innebär att det numera finns separata villkor för respektive kollektivavtalsområde. De båda versionerna av UE 2021 ersätter den tidigare versionen UE 2015. 

Bakgrunden till det nya formuläret är regelförändringar som skett i Byggavtalet 2020, kollektivavtalet mellan Byggföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads).

Liksom UE 2015 är UE 2021 uppdelat i två delar; en del med entreprenadrättsliga avtalsvillkor och en del bestående av en blankett för förstagångsanmälan av en underentreprenör eller ett bemanningsföretag till Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) respektive SEKO, beroende på vilket kollektivavtal som gäller. 

Någon ny förstagångsanmälan behöver inte göras på grund av den ändrade blanketten. Avsikten är dock att UE 2021 ska börja tillämpas direkt. Därför kan du som entreprenör behöva uppdatera avtalen med de underentreprenörer och bemanningsföretag du anlitar.

De entreprenadrättsliga villkoren i UE 2021 utgör ett eget fristående avtal och gäller, som huvudregel, för alla entreprenader som underentreprenören eller bemanningsföretaget träffar avtal om efter att parterna undertecknar UE 2021. Det kan dock krävas anpassningar i exempelvis entreprenadkontrakt och/eller administrativa föreskrifter (AF), inte minst om du tillämpar AMA AF 12 av Svensk Byggtjänst.

För att underlätta för dig har vi upprättat en översiktlig jämförelse mellan UE 2015 och de nya villkoren i UE 2021, se nedan.

Ladda ner den fullständiga jämförelsen här!

Kontakta gärna oss om du har fler frågor om UE 2021 eller behöver hjälp med avtal för underentreprenörer eller bemanningsföretag!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Elisabeth André

Advokat/Partner

Zara Hellmark

Advokat/Specialist Counsel

Johan Håkansson

Advokat/Partner
Anställdas personuppgifter GDPR
Artiklar

GDPR-säkra ert nästa hållbarhetsprojekt

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu en tillsyn av ett bussbolag efter klagomål från fackförbundet. Bussbolaget har övervakat busschaufförernas körbeteende i syfte att uppnå ett mer miljömedvetet

Läs mer »
miljöcertifiering av byggnader
Artikel - Bygg och Fastighet

Miljöcertifiering av entreprenader

Hållbarhetsarbete i byggbranschen  De senaste årens ökade fokus på hållbar utveckling har satt sin prägel även på byggbranschen. Numera är krav på miljöcertifiering av byggprojekt

Läs mer »

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB