Bring Frigo AB och Posten Norge AS säljer Bring SCM till IKEA Food Supply AG – Moll Wendén rådgivare till säljarna

Bring Frigo AB har sålt samtliga aktier i logistikföretaget Bring SCM till IKEA Food Supply AG. Bring SCM AB, med bas i Helsingborg, är en del av Bring-koncernen som ägs av Posten Norge AS. Bring SCM och IKEA har sedan ett tjugotal år varit samarbetspartners.

Bring SCM har ett hundratal anställda med stor kompetens inom bland annat logistik och distribution. Utöver kompetens tillhandahåller Bring SCM specialutvecklade IT-system samt ett globalt nätverk av underleverantörer för transporter och lagring.

Bring SCM erbjuder kompletta lösningar för utveckling och drift av en effektiv försörjningskedja, inom exempelvis produktionsplanering, inköp, orderhantering, lagerhållning, leveranser, kundservice samt rådgivning och finansiella tjänster. Moll Wendén har biträtt säljarna, Bring Frigo AB och Posten Norge AS, i transaktionen.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig delägare

Mikael Karlsson

Advokat / Partner

Henric Stråth

Advokat/Partner
förvärv av skog
Nyheter

Danskt förvärv av småländsk skog

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av skogsfastigheterna Horvhult och Gassgöljhult, belägna i Kronobergs län. Fastigheterna har en gemensam

Läs mer »

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB