Briggen överlåter fastighet i centrala Malmö

byggnad

Fastighets AB Briggen har sålt en kontors- och bostadsfastighet i centrala Malmö. Fastighetens yta uppgår till 4150 kvm och det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 60 miljoner kronor. Tillträde skedde i slutet av september. Köpare är en lokal fastighetsägare.

Moll Wendén med Stefan Wendén har biträtt Fastighets AB Briggen i ärendet.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »