Corsmed tar in 26,4 mnkr i en nyemission

Nu tar teknikbolaget Corsmed in 26,4 mnkr i kapital. Corsmeds plattform effektiviserar medicinska undersökningar med magnetkameror och har bland annat beskrivits som ”en flygsimulator för MRI”. Tekniken bygger på många års forskning vid Lunds universitet av medgrundarna Christos Xanthis och Anthony Aletras. Bland de nya investerarna finns Spotifys tidigare teknikchef Andreas Ehn och Göran Nordlunds […]

Vi söker biträdande jurist till vårt specialistområde Anställda och bemanning

Ordlista för företagsförvärv

Moll Wendén är en advokatbyrå i Malmö med internationell affärsjuridik i fokus. Vi är affärsdrivna, värdesätter hög kvalitet, rätt kompetens och personligt engagemang. Våra advokater och biträdande jurister är specialister inom arbetsrätt, M&A och bolagsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, marknads- och immaterialrätt, tvistlösning och offentlig upphandling. Bland kunderna finns allt från nystartade företag till stora internationella […]

MKB förvärvar anrik Malmöfastighet

Illustration på Skjutsstallslyckan

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärvet av Skjutsstallslyckan Fastighets AB. MKB har förvärvat fastigheten Malmö Skjutskontoret 4, belägen på Lundavägen 48 i Kirsebergsstaden där Hedbergs Bil en gång bedrev sin verksamhet i den välkända bilhallen. Förvärvet ger MKB förutsättningar att enligt en nyligen antagen detaljplan bygga 230 nya lägenheter […]

Danskt förvärv av småländsk skog

förvärv av skog

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av skogsfastigheterna Horvhult och Gassgöljhult, belägna i Kronobergs län. Fastigheterna har en gemensam areal på 133 hektar, med drygt 120 hektar produktiv skogsmark. Förvärvet har skett genom en kombinerad fastighetsöverlåtelse och köpeskillingen uppgår till 21 mnkr. Säljare är tio religiösa organisationer och köparen har tillträtt […]

Nordic Waterproofing förvärvar Urban Green AB – en ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap

Förvärv Takleverantör Gröna Tak Nordic Waterproofing

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Nordic Waterproofing vid förvärvet av Urban Green AB som är en ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap.  Urban Green, som har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Vislanda, tillhandahåller framför allt stora komplexa takentreprenader där syftet är att både skapa en lösning av dagvattenproblematiken och skapa […]

Catharina Piper och Gustaf Strand bidrar till Lagen om Offentlig Upphandling – en kommentar

Lagen om offentlig upphandling – böcker

Vi är oerhört stolta – men inte förvånade – över att vår fantastiska kollega Catharina Piper, advokat och delägare på Moll Wendén, har fått äran att vara medförfattare till Norstedts Juridiks LOU-kommentar (som också finns på Juno). När Catharina inte arbetar med att tillvarata klienters intressen så har hon på kvällar och helger suttit och skrivit på […]

Märkning enligt LOU ur Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4

Märkning i LOU

Catharina Piper och Gustaf Strand har nyligen publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4 om märkning. Genom LOU, som trädde i kraft år 2017, fick Sverige nya bestämmelser om märkning. Bland märkningar som är aktuella inom offentlig upphandling kan Svanen, KRAV, Forest Stewardship Council (FSC), TCO Deve-lopment, EU Ecolabel, Miljöbyggnad och Marine Stewardship […]

Brexit till trots – hittills oförändrat läge vid personuppgiftsöverföringar mellan EU och Storbritannien

Senaste halvåret har varit händelserikt på personuppgiftsfronten Sett ur ett GDPR-perspektiv har det gångna halvåret varit minst sagt händelserikt. Utöver EU-domstolens invalidering av Privacy Shield-ramverket, som i korthet föranlett att särskilda överväganden vid personuppgiftsöverföringar till USA bör göras, har ett flertal intressanta beslut fattats av Integritetsskyddsmyndigheten där skadeståndsnivåerna i vissa fall varit påtagliga sett utifrån […]

MKB utvecklar stadsdelen Holma i Malmö

Bild på Holma torg

Under hösten 2020 har Moll Wendén biträtt MKB Fastighets AB vid upprättande av exploateringsavtal med Malmö stad för stadsdelen Holma i Malmö.  MKB och Malmö stad har genom ingångna exploateringsavtal kommit överens om att gemensamt exploatera och utveckla södra och mellersta Holma i Malmö. Som ett led i detta samarbete ska MKB och Malmö Stad […]

Datainspektionen byter namn – säkerställ att rätt tillsynsmyndighet omnämns i er GDPR-information

Per den 1 januari 2020 har Datainspektionen bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). På engelska heter myndigheten numera Swedish Authority for Privacy Protection.  Till följd av namnbytet är det hög tid att se över framtagna personuppgifts-/ integritetspolicyer och annan personuppgiftsrelaterad-dokumentation där den svenska tillsynsmyndigheten anges vara Datainspektionen. Det främsta skälet är att den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) uttryckligen […]