Catharina Piper och Gustaf Strand bidrar till Lagen om Offentlig Upphandling – en kommentar

Lagen om offentlig upphandling – böcker

Vi är oerhört stolta – men inte förvånade – över att vår fantastiska kollega Catharina Piper, advokat och delägare på Moll Wendén, har fått äran att vara medförfattare till Norstedts Juridiks LOU-kommentar (som också finns på Juno). När Catharina inte arbetar med att tillvarata klienters intressen så har hon på kvällar och helger suttit och skrivit på […]

Vi söker en biträdande jurist inom Bygg & Fastighet

Din roll Vi tror att du är ansvarstagande, prestigelös och har lätt för att samarbeta, samt är kommunikativ i både tal och skrift. Hos oss kommer du huvudsakligen att inrikta dig mot Bygg & Fastighet men får även möjlighet att bredda din affärsjuridiska kompetens inom andra områden. Vad erbjuder vi? Du erbjuds ett spännande arbete […]

Märkning enligt LOU ur Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4

Märkning i LOU

Catharina Piper och Gustaf Strand har nyligen publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4 om märkning. Genom LOU, som trädde i kraft år 2017, fick Sverige nya bestämmelser om märkning. Bland märkningar som är aktuella inom offentlig upphandling kan Svanen, KRAV, Forest Stewardship Council (FSC), TCO Deve-lopment, EU Ecolabel, Miljöbyggnad och Marine Stewardship […]

MKB utvecklar stadsdelen Holma i Malmö

Bild på Holma torg

Under hösten 2020 har Moll Wendén biträtt MKB Fastighets AB vid upprättande av exploateringsavtal med Malmö stad för stadsdelen Holma i Malmö.  MKB och Malmö stad har genom ingångna exploateringsavtal kommit överens om att gemensamt exploatera och utveckla södra och mellersta Holma i Malmö. Som ett led i detta samarbete ska MKB och Malmö Stad […]

Biträdande jurist inom tvistelösning

Vad erbjuder vi? Du erbjuds ett spännande och utvecklande arbete på en modern advokatbyrå med en stark internationell prägel. Hos oss får du förutsättningar att leverera med hög kvalité samtidigt som du utvecklar din affärsjuridiska kompetens.  Vi värnar om våra anställda och arbetar kontinuerligt med att skapa en god stämning och en fin laganda på […]

Orbital Systems tar in 200 miljoner kronor i investeringsrunda

Orbital tar in nytt kapital

Orbital Systems in 200 miljoner kronor i nytt kapital. Moll Wendén har varit Orbital Systems juridiska rådgivare.  Orbital Systems tar in 200 miljoner kronor i nytt kapital för att finansiera en expansion. Investerarna är bland annat investmentbolaget Öresund, Formica Ventures och NREP. Orbital Systems har utvecklat en energi- och vattensnål dusch. Tidigare har man riktat […]

Henric Stråth är ny delägare i Moll Wendén Advokatbyrå

Henric Stråth, advokat och partner

Den 1 januari 2021 gick Henric Stråth in som ny delägare i Moll Wendén Advokatbyrå. Henric har arbetat på Moll Wendén sedan 2014 och är en av specialisterna inom byråns verksamhetsområde Förvärv & Investeringar. Där fokuserar han på företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar och investeringar samt bolags- och aktiemarknadsrätt.  ”Vi är glada att välkomna Henric Stråth som delägare […]

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av Trans El Matic AB

förvärv trans el matic

Trans El Matic har förvärvats av Ernströmgruppen. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen.  Trans El Matic AB är en svensk systemleverantör inom elkraft och automationsteknik med lösningar för fastighetsautomation, elcentraler för styrning av belysning och värme, samt ställverk för små och stora industriapplikationer. Bolaget har en stark position på marknaden och bygger innovativa […]

Årets Medeonstipendiat tog emot pris under Världsdiabetesdagen

Karl Bacos får årets Medeonstipendium

På världsdiabetesdagen den 14 november delades Medeonstipendiet på 50 000 kr ut. Årets stipendiat var Karl Bacos, forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum.  Diabetes är en folksjukdom som ökar i hela världen. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 422 miljoner personer har diabetes. Faktorer som spelar in i ökningen är att vi blir allt äldre, samtidigt som antalet […]

MKB, HSB och Hub Park utvecklar tillsammans framtidskvarteret Nya Ellstorp i Malmö

Ellstorp, fördelning

I mars 2020 biträdde Moll Wendén MKB Fastighets AB vid förvärv en större fastighet i stadsdelen Ellstorp i Malmö. Moll Wendén har nu biträtt MKB vid ingående av samarbete med HSB och Hub Park för gemensam exploatering av området Nya Ellstorp. MKB, HSB och Hub Park ska genom ett gemensamt ägt bolag utveckla området och […]