Arbetsrättsliga nyheter 2023

Webinar 3 februari 2023 kl. 08.00 – 09.00

2022 har varit ett händelserikt år och oron inför framtiden ökar bland Sveriges företag. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel tror en av fem företag att de kommer att ha färre anställda om tolv månader. Vi går från stark tillväxt till en osäker omvärld där många företag kan behöva anpassa sin personalstyrka. Arbetsrättsliga nyheter 2023 har därför temat Omstrukturering.

Under Arbetsrättsliga nyheter uppmärksammar vi de viktigaste lagändringarna och ny praxis inom arbetsrätten samt delar med oss av vår know how. Webinariet är öppet för alla, men riktar sig särskilt till dig som arbetar operativt eller strategiskt med personalfrågor eller har personalansvar.

I årets webinar fokuserar vi på frågor som rör omstrukturering samt vilka möjligheter som finns för att hantera lågkonjunktur sett ur nya LAS och Huvudavtalet. Vi delar även med oss av viktiga insikter från höstens större omstruktureringar.

Webinariet är kostnadsfritt men föranmälan krävs. Länk skickas vid anmälan.

Agenda

Föreläsare

Ebba Walberg Snygg

Ebba är expert inom arbetsrätt och arbetar främst med förhandlingar, omstruktureringar och internutredningar. Hon har även erfarenhet av kollektivavtalsförhandlingar på internationell nivå.

Thomas Ogard

Thomas har arbetat med affärsjuridik under hela sin karriär och har specialiserat sig på arbetsrätt och tvistelösning. Han biträder både svenska och utländska företag exempelvis med arbetskraftsinvandring och i tvister om företagshemligheter.

John Lundberg

John arbetar sedan 2020 på Moll Wendén med arbetsrätt. Han arbetar med utredningar inom ramen för visselblåsningar, omstrukturering samt granskningar i samband med företagsförvärv.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »