Arbetsrättsliga nyheter 2021

I januari var det dags för Arbetsrättsliga nyheter. Ebba Walberg Snygg och Thomas Ogard gick igenom nyheter inom arbetsrätten och intressant praxis från det senaste året. Här kan du se webinariet i efterhand. 

Kommande webinar

Framöver planeras webinarier på följande ämnen:

Vill du ha nyheter och inbjudningar till kommande webinar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Sammanfattning och extramaterial

Redan beslutat - att göra framöver

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsplatsers utformning (AFS 2020:1) började gälla vid årsskiftet. Föreskrifterna innebär sannolikt inga stora förändringar för de flesta arbetsgivare med befintliga lokaler men vi rekommenderar starkt att föreskrifterna gås igenom då de kan innehålla viktiga detaljregleringar. 

En proposition avseende de nya reglerna om visselblåsning är att vänta till sommaren. I korthet ska fler skyddat kunna visselblåsa om mer. En av de mer uppmärksammade delarna av lagförslaget är skyldigheten för arbetsgivare med mer än 50 anställda att inrätta interna visselblåsarfunktioner. Vi rekommenderar att arbetsgivare redan nu börjar planera för sina interna visselblåsarfunktioner. Oberoende och tillförlitliga vägar där man kan vissla anonymt kommer bli hygienfakta för envar arbetsgivare av viss storlek. 

På gång- bevaka

Domar och praxis som nämns under Arbetsrättsliga nyheter

AD 2020 nr 13

Inte indirekt diskriminering att avsluta provanställningen av en telefonoperatör på grund av dyslexi, eftersom språkkravet har ett berättigat syfte och det saknats realistiska alternativ.
Läs domen

AD 2020 nr 58

Handläggare sägs upp pga. bristande prestationer och samarbetsproblem kopplade till autism. Arbetsgivaren kände inte till diagnosen när uppsägningsprocessen inleddes, men väl när uppsägningen verkställdes. Saklig grund för uppsägning.
Läs domen

AD 2020 nr 15

Exhustru omfattas av familjeundantaget i LAS.
Läs domen

AD 2020 nr 23

Arbetsgivare provocerade fram egen uppsägning. När den anställde var sjukskriven på grund av psykisk ohälsa riktades anklagelser mot honom och arbetsgivaren varslade om avsked. Brott mot god sed på arbetsmarknaden.
Läs domen

AD 2020 nr 53

Fel att avbryta provanställning när arbetstagaren varit föräldraledig under huvuddelen av provanställningen. Det finns inget hinder i LAS mot att förlänga en provanställning när arbetstagaren varit frånvarande.
Läs domen

AD 2020 nr 38

Att ange en viss uppsägningstid i ett anställningsavtal innebär inte att möjligheten att avsluta provanställningen genom besked avtalats bort.
Läs domen