Ny som chef – kursen för dig som vill lära dig mer om arbetsrätt

Hur attraherar man rätt medarbetare? Hur ska ett anställningsavtal se ut och hur gör man för att avsluta en anställning? Vilket ansvar har jag som chef personligen? 

Som chef arbetar du dagligen med frågor som har med arbetsrätt att göra. Att vara chef innebär både ett förtroende och ett ansvar att fatta beslut, se till så att medarbetarna har förutsättningar att arbeta effektivt och uppnå verksamhetens mål samt att hantera konflikter. 

Stundvis känner du kanske att det är ett tungt ansvar som vilar på dina axlar. Att ha tilltro till sin egen förmåga och ett gott självförtroende är viktigt för att lyckas som chef. Kunskap är en avgörande pusselbit i att bygga sitt självförtroende. Med utbildning och kunskap inom arbetsrätt kan du känna dig trygg i att du följer relevanta regelverk. 

Tillsammans med utbildningsföretaget BE it har vi tagit fram en utbildning i arbetsrätt. Utbildningen kan läsas enskilt, men ingår även som ett block i utbildningen ”Ny som chef”. Oavsett om du är ny som chef eller har arbetat som det länge är det viktigt att ha uppdaterad kunskap inom arbetsrätt. 

Passar kursen för mig?

Kursen passar lika bra för dig som är ny chef som för dig som har mer erfarenhet. Vi ser också att den som arbetar inom HR och med personalansvar har nytta av kunskapen. 

Hur är kursen upplagd?

Du går kursen via BE its utbildningsplattform. Kursen är upplagd i olika avsnitt och innehåller presentationer, film och quiz, som du utför när du har möjlighet. 

Du kan läsa kursen själv som den är, eller varför inte samla en studiegrupp på din arbetsplats där ni diskuterar övningarna efter varje modul? 

Kursinnehåll

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • Hur attraherar ett företag rätt personer? 
  • Vad ska man som chef tänka på vid rekrytering? 
  • Hur ska ett anställningsavtal se ut och hur påverkar eventuella kollektivavtal? 
  • Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar
  • Anställningsformer – vad är det för skillnad på olika former? 
  • Skillnaden mellan uppsägning och avsked
  • I vilka situationer behöver du som chef förhandla med facket? 

BE it har arbetat med ledarskap, individ-, grupp- och verksamhetsutveckling sedan 1995. De erbjuder även utbildning digitalt och på plats, anpassade utbildningar samt coachning. Be it hjälper verksamheter runt om i Sverige att bli och förbli högpresterande över tid, allt utifrån de egna förutsättningarna.