>

Relaterade personer

Zara Hellmark

Relaterade verksamhetsområden

Entreprenadrätt

13 februari 2022 · Nyhet

Zara Hellmark utsedd till Specialist Counsel på Moll Wendén Advokatbyrå

Zara Hellmark har blivit utsedd till Specialist Counsel inom entreprenadrätt. Den fördjupade specialiseringen innebär fortsatt fokus på löpande rådgivning i entreprenadprojekt samt på frågor rörande inköp och avtalsskrivning i byggbranschen.

Sedan 1 januari 2022 är det klart att Zara Hellmark kliver på en ny tjänst som Specialist Counsel inom entreprenadrätt på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har arbetat på byrån med entreprenadrätt sedan år 2015. Tjänsten innebär en möjlighet att fortsätta den specialiseringen, någonting som ytterligare stärker byråns erbjudande till sina klienter. I Zaras fall innebär specialiseringen ett fortsatt fokus på löpande rådgivning i entreprenadprojekt samt på frågor rörande inköp och avtalsskrivning i byggbranschen.

– Jag är glad att få det här förtroendet och det känns oerhört spännande! säger Zara. Rollen som Specialist Counsel är en möjlighet för mig att specialisera mig ännu mer – någonting som vi sett en ökad efterfrågan på inom juristbranschen. Den stora fördelen med möjligheten att arbeta specialiserat inom ett rättsområde är att det ger en erfarenhet av och medvetenhet om de aktuella utmaningar som branschens aktörer står inför. Det gör att vi vet vilka risker som finns och hur vi kan hjälpa våra klienter att undvika dem.

Utöver kännedom och kunskap inom det aktuella rättsområdet krävs en gedigen erfarenhet av rådgivning samt ledarskapsförmåga i rollen som Specialist Counsel. Dessutom ingår ett ansvar för kompetensutvecklingen inom gruppen. 

– Vi har märkt att jurister efterfrågar olika karriärvägar och rollen som Specialist Counsel är ett led i att fortsatt vara en attraktiv arbetsplats, säger Johan Håkansson, ansvarig för personal på Moll Wendén. Zara är en viktig nyckelspelare i ett starkt team och därför är vi glada att kunna erbjuda henne den här rollen på byrån.