>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

22 maj 2018 · Nyhet

XANO förvärvar Polyketting Holding AB med dotterbolag

Moll Wendén har företrätt XANO industri AB (publ) vid förvärv av Polyketting Holding AB med dotterbolag. Företaget som ligger i Nederländska Zelhem kommer att bli en del av Xanos affärsenhet Industrial Solutions.

Polyketting Holding AB arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av automationsutrutsning inom främst transportörsystem samt ackumuleringsenheter för förpackningsindustrin. Tack vare förvärvet förstärks XANOs affärsområde med ny kompetens samtidigt som man får tillgång till nya marknadssegment. På Polyketting arbetar förnärvarande 60 personer som kommer kunna bidra till att förse befintlig marknad med mer kompletta lösningar och utökar kapaciteten för att kunna genomföra större automationsuppdrag.

Moll Wendén har varit köparens legala rådgivare i transaktionen. Lokalt ombud i Nederländerna var advokatbyrån DeBreij.

Bild: Xano.se