>

13 december 2013 ·

Volati blir delägare i barnklädesföretaget me&i

Moll Wendén har agerat rådgivare till säljaren av en majoritetspost i bolaget. Mikael Karlsson har varit ansvarig för rådgivningen. Ägare till 60 procent blir Volati medan de tidigare ägarna kvarstår med 40 procent. Finansiell rådgivare till säljaren var Valentum Partners.

me&i erbjuder egendesignade kvalitetskläder för barn och deras föräldrar som distribueras genom hemförsäljning av över 800 säljare. Sedan starten för cirka 9 år sedan har bolaget vuxit till en verksamhet som omsätter 200 Mkr med aktivitet i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.

”Vi ser detta som ett perfekt sätt att utveckla me&i. Vi är stolta över vad vi byggt under nio år – samtidigt vill vi utvecklas och gå vidare. Med Volati som delägare får vi tillgång till kunnande, kapital och nätverk och det ska bli spännande att ta verksamheten till en ny nivå”, säger Susan Engvall.

”Intresset för me&i har varit stort; me&i är ett fantastiskt bolag som på relativt kort sikt etablerat sig som en ledande aktör för hemförsäljning av kläder på den nordiska marknaden”, kommenterar Joakim Tengzelius, ansvarig partner på Valentum Partners.

Den nya delägaren Volati startades 2003 av Karl Perlhagen och Patrik Wahlén och skapar värde genom professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag. Volati omsätter drygt 1,2 miljarder kronor och har genom förvärvet av me&i investeringar i sju stycken företag.

Från Moll Wendéns håll har Mikael Karlsson, advokat och partner, ansvarat för ärendet.

Bild: www.meandi.se