>

Relaterade personer

Ebba Walberg Snygg

John Lundberg

Relaterade verksamhetsområden

Visselblåsning Anställning och bemanning

3 oktober 2023 · Event

Visselblåsning – den första bedömningen

Dag och tid: fredagen den 20 oktober 2023 kl. 08:00 – 08:30
Plats: Digitalt

Den 17 december 2023 ska samtliga verksamheter med fler än 49 anställda ha inrättat interna visselblåsarförfaranden, men många har redan varit i gång ett bra tag. Att ta emot visselblåsningar är ett uppdrag som kräver erfarenhet och noggranna överväganden. 

Moll Wendén har under längre tid agerat som visselblåsarmottagare för både offentlig och privat sektor. Vi vill med detta webinar dela med oss av erfarenheter och tips i syfte att ge dig som tittar konkreta verktyg för att de inledande bedömningarna ska bli så bra som möjligt.

Webinaret kommer bland annat att ge dig följande: 

  • Tips på frågor ni bör ställa er när ni bedömer en inkommen visselblåsning
  • Råd om hur ni bör tänka i frågan om en visselblåsning faller inom visselblåsarlagens materiella tillämpningsområde
  • Vägledning i vad som är viktigt att hålla i åtanke när bedömningen genomförs

Webinaret kommer att pågå i cirka 15 minuter, därefter finns det möjlighet att ställa frågor till Moll Wendéns experter: Ebba Walberg Snygg och John Lundberg. Vi har även bjudit in David Carlsvi från vår samarbetspartner White Paper Advisors som kan svara på eventuella frågor om visselblåsarsystem. 

Webinariet riktar sig till dig som bedömer, eller kommer att bedöma, inkomna visselblåsningar (oavsett om ni varit igång sedan länge eller ska lansera er visselblåsarfunktion i december), arbetar med visselblåsarfrågor eller som är intresserad av visselblåsning i allmänhet.

Integritetspolicy Moll Wendén