>

16 mars 2022 · Artikel

Vi stöttar UNHCRs arbete i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har medfört ett mänskligt lidande och en humanitär katastrof som berör oss alla. Just nu befinner sig många människor på flykt och situationen beskrivs av UNHCR som den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. 

För att stötta de människor som drabbas har vi valt att skänka ett bidrag till UNHCR. UNHCR levererar akut nödhjälp till flera platser i Ukraina och hjälpen består bland annat av mat, vatten, information och säkerhetsskydd.

Moll Wendén har avböjt klienter och uppdrag från företag med hemvist i Ryssland/Belarus och avser inte heller att framöver acceptera sådana uppdrag.