>

18 juni 2018 · Nyhet

Vi startar läxverkstad med NU: Nolla Utanförskapet

Vi på Moll Wendén bryr oss. Därför har vi i samarbete med ”NU: Nolla Utanförskapet” beslutat att erbjuda läxverkstad till elever i Malmö som ska starta årskurs 9 och gymnasiet till hösten. Läxverkstaden kommer att bedrivas i våra historiska lokaler mitt på Stortorget i Malmö med start i januari 2019. 

Vi på Moll Wendén vill gärna ge ungdomar från utanförskapsområden en möjlighet att se hur arbetslivet efter högre studier kan komma att se ut samt bidra till deras utveckling och förhoppningsvis hjälpa eleverna att höja sina studieresultat. Moll Wendén var bland de första verksamheter som anslöt sig till projektet som för första gången skall bedrivas i Malmö.

– En integrerad stad är en angelägenhet för oss alla så kan vi få en chans att bidra känns det viktigt för oss, säger Ebba Walberg Snygg, advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Alla våra medarbetare var angelägna om projektet och ser fram emot att träffa ungdomarna. Hos oss kommer de att få träffa personer med olika kompetensområden vilket förhoppningsvis skall vara en inspiration för framtida vägval i studierna.

Inspirera till vidareutbildning

NU: Nolla Utanförskapet satsar på samlad och effektiv integration. Deras vision är att alla ungdomar ska bli sedda, hörda och få verktygen för att komma in i samhället och arbetslivet. Läxverkstäderna riktar sig till elever som bor i utsatta områden eller som kommer från en utsatt hemmiljö. Syftet med läxverkstäderna är att öka elevernas kunskaper, inspirera till vidareutbildning samt att ge dem arbetsrelaterade kontakter samtidigt som företagen får direktkontakt med potentiell arbetskraft.

NU: Nolla Utanförskapets grundare är Sanna Wolk (professor i juridik), Katja Halvarsson (fotograf och trädgårdsmästare), Wanda Throne-Holst (konstnärinna och projektledare).