>

Relaterade verksamhetsområden

Offentlig upphandling / Offentlig förvaltning

4 maj 2023 · Event

Är du upphandlingsklar?

Om senaste nyheterna, om utvärdering/prissättning, hur de senaste lagändringarna och avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen har påverkat upphandlingslandskapet samt senaste praxis.

Dag och tid: torsdagen den 1 juni 2023, kl. 08:30 – 09:30
Frukost serveras från kl. 08:00
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Nu bjuder vi återigen in till ett kostnadsfritt frukostseminarium där våra upphandlingsspecialister presenterar centrala nyheter, praxis och områden som är av vikt vid offentlig upphandling.

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium med våra upphandlingsspecialister, advokat Catharina Piper samt biträdande juristerna Gustaf Strand, Ulrika Norén och Marie Nilsson.

Seminariet är till för dig som arbetar och är intresserad av offentlig upphandling som t.ex. upphandlare eller leverantör.

På agendan torsdagen den 1 juni 2023 

Under frukostseminariet kommer vi att dela med oss av våra lärdomar och spaningar inom framför allt följande:

  • Nyheter inom offentlig upphandling av intresse.
  • Högsta förvaltningsdomstolens senaste avgöranden som påverkar utvärdering och prissättning.
  • HFD:s avgörande om aktivitetsplikt (HFD 2022 ref. 4) – vad har hänt sedan dess?
  • Hur har upphandlingslandskapet ritats om efter lagändringarna från 2022 gällande bl.a. direktupphandling och preklusion?
  • Ny och intressant rättspraxis.

Frukost serveras från kl 08:00, seminariet pågår 08:30 – 09:30.

Varmt välkommen! 

Talare

Catharina Piper

Catharina Piper, Advokat och delägare

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. 

Catharina har flera gånger blivit rankad som en av de främsta och mest inflytelserika inom offentlig upphandling i Sverige och anlitas regelbundet som föreläsare och moderator på området. Catharina är en av medförfattarna till Lagkommentarerna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna.

Gustaf Strand

Gustaf Strand, biträdande jurist

Gustaf Strand är biträdande jurist hos oss på Moll Wendén Advokatbyrå.

Han har flerårig erfarenhet av offentlig upphandling från såväl kommunal som statlig upphandlande myndighet.

Marie Nilsson

Marie Nilsson, biträdande jurist

Marie Nilsson är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har tidigare tjänstgjort som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö, specialiserad inom kommunal- och skolrätt samt inom offentlig upphandling.

Marie kommer senast från Polismyndighetens rättsavdelning där hon arbetade med frågor gällande offentlighet och sekretess samt skadestånd.

Ulrika Norén

Ulrika Norén, biträdande jurist

Ulrika Norén är biträdande jurist hos oss på Moll Wendén Advokatbyrå.

Ulrika kommer närmast från Tingsrätten i Ystad där hon har genomfört notarietjänstgöring.