>

Relaterade verksamhetsområden

Offentlig upphandling / Offentlig förvaltning

16 april 2024 · Event

Seminarium 30/5 – Är du upphandlingsklar?

Om de senaste nyheterna, rättspraxis m.m. inom offentlig upphandling

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium med våra upphandlingsspecialister: advokaten och delägaren Catharina Piper samt de biträdande juristerna Gustaf Strand och Marie Nilsson.

Seminariet är till för dig som arbetar med eller är intresserad av offentlig upphandling.

På agendan

Under seminariet kommer vi att ta upp bl.a. följande:

  • De omfattande regeländringar från EU som påverkar offentlig upphandling (ibland kallat ”sektorsfilerna”)
  • De senaste årens förändringar kring preklusion
  • Nyheter inom offentlig upphandling 
  • Ny och intressant rättspraxis

Varmt välkommen!

Catharina Piper, Advokat och delägare

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. 

Catharina har flera gånger blivit rankad som en av de främsta och mest inflytelserika inom offentlig upphandling i Sverige och anlitas regelbundet som föreläsare och moderator på området. Hon föreläser bl.a. på olika universitet och utbildningsinstitut. Catharina är en av författarna till Lagkommentarerna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna.

Gustaf Strand, biträdande jurist

Gustaf Strand är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå.

Han har flerårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. Gustaf har arbetat som upphandlare för såväl kommunal som statlig upphandlande myndighet.

Marie Nilsson, biträdande jurist

Marie Nilsson är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har tidigare tjänstgjort som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö, specialiserad inom kommunal- och skolrätt samt inom offentlig upphandling.

Marie har också arbetat på Polismyndighetens rättsavdelning där hon arbetade med frågor gällande offentlighet och sekretess samt skadestånd.