>

Relaterade verksamhetsområden

Tvistelösning

12 februari 2023 · Event

Undvik tvister – skapa långsiktiga och lönsamma affärer

Seminarium 21 mars 2023 kl. 16.00 – 18.00

I oroliga tider ökar behovet att tvista. Samtidigt blir det ännu viktigare att värna om samarbeten och affärer. Hur agerar man för att motverka tvister och att ekonomiska värden går om intet?

Omvärlden och samhällsklimatet präglas just nu av en stor osäkerhet. Det är inte alltid upp till ett företag själv att välja om man hamnar i en domstolsprocess – ibland kommer tvisten som ett brev på posten. Behovet att tvista ökar i ekonomiskt kärva tider och därför blir det viktigt för företagen att bedöma riskerna samt att agera strategiskt och proaktivt.

Proaktivitet är att tänka strategiskt kring tvister. Tydlighet redan i avtalsprocessen kring vilka risker som finns, och vem som bär kostnaden för den risken är positivt för båda parter. På så sätt skapar man långsiktighet i sina affärer samtidigt som man ökar möjligheten till fler och utökade samarbeten.

Tvister och oenigheter ställer höga krav på förhandlingsförmåga. Utöver juridisk kunskap och praktisk erfarenhet behövs även förmåga att förstå motparten. Hur gör man då för att navigera runt risker och fallgropar som rör tvister? Hur ökar man chansen för framgång i en eventuell process? Går det till och med att undvika tvister?

Den 21 mars bjuder vi in till en föreläsning där våra jurister delar med sig av sin erfarenhet av olika typer av tvister. De kommer även att dela med sig av praktiska exempel. Seminariet pågår första timmen, kvällen avslutas sedan med lättare förtäring och mingel för de som önskar.

Varmt välkommen!

Agenda

  • När tvisten är ett faktum – de första inledande tvisteåtgärderna och processlägesanalysen
  • Avtalets betydelse för tvister – att förebygga genom tydlighet
  • Olika sätt att lösa en tvist: medling/förlikning, skiljedom, allmän domstol
  • Frågestund

Detta event riktar sig särskilt till dig som har ansvar för företags affärsmässiga utveckling och kvalitetssäkring, till exempel som arbetar som revisor, sitter i ledningsgrupp eller arbetar som styrelseledamot.

Föreläsare

Stefan Wendén

Stefan Wendén, Advokat och delägare

Stefans arbete fokuserar på komplexa domstols- och skiljeförfaranden för såväl internationella som svenska klienter. Han har mångårig erfarenhet av skiljeförfaranden inom ramen för olika regelverk, bl.a. SCC, ICC och ad hoc-förfaranden med tillämpning av såväl svensk som utländsk rätt. Stefan är även anlitad som skiljeman i svenska och internationella förfaranden.

Thomas Ogard

Thomas Ogard, Advokat och delägare

Thomas är specialiserad inom arbetsrätt och tvistelösning och har lång erfarenhet av att agera ombud för arbetsgivare inför, under och efter en domstolsprocess eller annan förhandling. Han biträder företag i tvister som till exempel rör företagshemligheter, intrångsundersökningar och arbetsrättsliga tvister.

Stephanie Stensson

Stephanie Stensson, Advokat

Stephanie arbetar huvudsakligen med tvistelösning där hon hjälper klienter vid kommersiella tvister med rådgivning och processföring inför domstol eller skiljenämnd. Hon hanterar tvister som rör avtalsrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt (IP-rätt) och entreprenadrätt.