>

20 maj 2014 ·

u-blox förvärvar connectBlue

Det schweiziska bolaget u-blox AG, noterat på SIX Swiss Exchange, har förvärvat samtliga aktier i Malmöbaserade connectBlue AB. Säljare är grundaren Rolf Nilsson, Briban Invest m.fl.

connectBlue AB, som grundades år 2000, utvecklar trådlösa system för bl.a. industriautomation och olika typer av trådlös teknik för sjukvården. Bolaget omsätter ca 85 miljoner kronor och sysselsätter ca 35 personer. U-blox AG är en världsledande aktör inom positionering och trådlösa system för både konsumentmarknad och industriverksamheter. U-blox sysselsätter ca 500 anställda och bedriver verksamhet i 16 länder. Förra året omsatte bolaget drygt 1,6 miljarder kronor.

Moll Wendén har företrätt u-blox i affären.

Läs mer om affären i denna pressrelease från u-blox.

Bild: www.ublox.com