>

20 juni 2013 ·

Tvist om företagshemligheter löst

Imtech VS-teknik och BST Brandskyddsteamet Mitt AB har löst en tvist i samförstånd. Tvisten gällde en läcka av företagshemligheter. Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Imtech VS-teknik i ärendet.

Lösningen innebär att Imtech kompenseras ekonomiskt och att parterna dessutom fortsätter det samarbete som pågått sedan nio månader på projektet Nya Karolinska i Solna (NKS).

Det var efter att en anställd på Örebrokontoret lämnat sin tjänst, som misstanke uppstod att personen i fråga tagit med sig diverse företagshemligheter, som senare använts för att vinna affärer till BST Mitt AB.

I ett pressmeddelande beklagar Peter Bühler, koncernchef på BST AB, djupt att denna konflikt uppstått och försäkrar om att rutiner förstärkts för att eliminera att liknande misstankar uppstår i framtiden.

Juan Vallejo, vd och koncernchef för Imtech VS-teknik & Imtech Nordic, poängterar vikten av att Imtechs interna material inte läcker ut och pekar på Imtechs egna regler gällande etik och moral. Han uttrycker vidare att man även i framtiden kommer agera kraftfullt mot alla liknande misstankar.

Läs Imtechs pressmeddelande i sin helhet

Bild: www.imtech.se