>

2 augusti 2010 ·

Triton förvärvar majoritetspost i OBH Nordica

Triton Private Equity fonder har förvärvat en majoritetspost i OBH Nordica, ledande i Norden på småelektriska hushållsapparater samt hår- och personvård. OBH Nordica har idag 136 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tjeckien och Kina.

Omsättningsprognosen för 2010 är 950 MSEK. De tidigare ägarna kommer att finnas kvar i ledningen och fortsätta driva verksamheten som tidigare. För OBH Nordica innebär Tritons ägande ett naturligt steg mot en internationell expansion och en möjlig framtida börsintroduktion.

Moll Wendén har företrätt Triton i affären i M&A- och konkurrensrättsliga frågor och därvid även samordnat insatser från danska, norska och finska advokatbyråer. Moll Wendéns team har bestått av Mikael Karlsson och David Klose.