>

Relaterade personer

Henric Stråth

Alexandra Johansson

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

2 februari 2022 · Nyhet

Telesteps AB förvärvas av Hultafors Group AB

Telesteps AB har förvärvats av Hultafors Group AB som är ett helägt dotterbolag till Investment AB Latour. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Telesteps AB är en ledande tillverkare av teleskopiska stegar för professionella användare. Företaget är baserat i Tranås i Sverige, med försäljning på en global basis. Telesteps nettoförsäljning uppgår till cirka 87 miljoner SEK under 2021. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull AB som var säljarens rådgivare i processen.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

Moll Wendéns team bestod av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.