>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

13 oktober 2016 · Nyhet

Taylor & Francis förvärvar Co-Action Publishing – Moll Wendén rådgivare åt säljarna

Taylor & Francis AB har den 4 oktober 2016 förvärvat samtliga aktier i förlaget Co-Action Publishing AB. Säljare är förlagets tre grundare.

Co-Action Publishing är verksamt inom publicering av vetenskapliga artiklar och studier inom en rad olika akademiska discipliner. Co-Action Publishing är en av pionjärerna på marknaden för open-source baserad publicering av artiklar och samarbetar med redaktörer och forskare världen över.

Taylor & Francis är ett av världens ledande förlag inom vetenskaplig publicering och ger ut över 2 400 tidningstitlar. Taylor & Francis ingår i Informa PLC. Genom förvärvet breddar Taylor & Francis sitt redan breda sortiment inom vetenskaplig och akademisk litteratur med open source-baserade tidskrifter. Moll Wendén har biträtt säljarna i affären.

För ytterligare information om affären – se pressrelease här.