>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

17 april 2018 · Nyhet

Storskogen har förvärvat tre golvgrossister

Moll Wendén och Lars Weibull var säljarnas rådgivare när tre golvgrossister förvärvades av Storskogen för att bilda en ny ledande distributör inom golv och kakel till den professionella marknaden i Sverige.

Storskogen har under april förvärvat tre grossistföretag inom golv och kakel. De tre företagen är SVEGAB i Växjö AB (”SVEGAB”) med dotterbolaget SVEGAB i Malmö AB, Fredriksson & Berglund – Golvgrossisten i Skövde AB (”Fredbergs”) samt Golv- & Byggterminalen i Norrköping AB (”Golv & Bygg”). Alla tre företag har en stark position inom sin respektive geografi och en kundkrets som sträcker sig från södra Skåne upp till Mälardalen.

Verksamheterna kommer att omorganiseras efter förvärvet för att bilda en enhet. Bolagen har idag ca 40 anställda och en omsättning om ca 270 Mkr (R12) och ett EBITDA-resultat om ca 25 Mkr.
”Vi är mycket glada över att ha förvärvat SVEGAB, Fredbergs och Golv & Bygg samtidigt. Bolagen är verksamma på tre olika geografier och kompletterar varandra väl. Vi ser fram emot att utveckla dessa välskötta och lönsamma bolag tillsammans med management.”, säger Daniel Kaplan på Storskogen.

Moll Wendén har varit säljarnas legala rådgivare i transaktionen. Affären förmedlades av Lars Weibull AB.