>

30 juni 2011 ·

StaketLarm Sverige AB får nya ägare

Det blev idag klart att det Helsingborgsbaserade entreprenörsparet Lillemor och Carl Groth förvärvar 100% av aktierna i StaketLarm Sverige AB med bas i Linderöd. StaketLarm arbetar med avancerat områdesskydd och säkerhetslösningar och anses vara en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden. Kunderna återfinns inom en rad olika branscher såsom energi, fordon och övrig industri. Säljaren kommer att kvarstå under en övergångsperiod i bolaget.

Moll Wendén agerade juridiska rådgivare åt säljaren i affären. Lars Weibull AB med ansvarig projektledare var säljarens ekonomiska rådgivare i affären.