>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Johan Håkansson

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt Entreprenadrätt

26 augusti 2020 · Nyhet

Spårvagnsdepån i Lund är klar – En milstolpe i stadens kollektivtrafik

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt Region Skåne vid uppförande och uthyrning av Spårvagnsdepån i Lund.

Som en del av Region Skånes och Lunds kommuns gemensamma projekt avseende utbyggnad av en spårvagnslinje mellan centrala Lund och Brunnshög har Region Skåne genom sina förvaltningar Skånetrafiken och Regionfastigheter uppfört en modern spårvagnsdepå i närheten av ESS, som en sista anhalt i spårvagnslinjen. Under sommaren anlände de första spårvagnarna och trafikstart är beslutad till den 13 december 2020.

Depån omfattar drygt 4 000 m² byggnader som innehåller utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten, kontor för bl.a. trafikledning samt uppställningsplats för de sju spårvagnarna. Anläggningen har en produktionskostnad på runt 200 mkr.

På uppdrag av Region Skåne har Skanska varit generalentreprenör för projektet och NCC uppfört depåbyggnaden i egenskap av underentreprenör. Hyreskontrakt har ingåtts med den spanska spårvagnsleverantören CAF (Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles) och dess dotterbolag EuroMaint Rail, som under de kommande tio åren ska underhålla spårvagnarna, samt med Vy Buss AB, som ska bemanna spårvagnarna och sköta trafikledningen under de inledande tre åren.

Moll Wendéns team har bestått av advokaterna Stefan Wendén (fastighets- och hyresrätt) och Johan Håkansson (entreprenadrätt).

Foto: Klas Andersson/NCC