>

Relaterade personer

Henric Stråth

Mikaela Lenander

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

14 februari 2023 · Nyhet

Solstenen i Skåne AB förvärvas av Humana Vuxna Holding AB

Solstenen i Skåne AB har förvärvats av det nordiska omsorgsföretaget Humana Vuxna Holding AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Solstenen i Skåne AB erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende för patienter som uppfyller kriterierna för LARO-behandling. Företaget är en av Sveriges största privata LARO-aktörer och består av fem öppenvårdsmottagningar: Lund, Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Höör.

Solstenen besitter hög kompetens och är bland de aktörer i Skåne som har längst erfarenhet. De verkar inom vårdval Skåne och har genom sitt gedigna, kvalitativa arbete ökat antalet inskrivna patienter kontinuerligt från starten 2014. Under förra räkenskapsåret omsatte Solstenen 46 Mkr. Förvärvet förstärker Humanas erbjudande inom LARO-verksamhet. Genom förvärvet förstärker Humana sitt tjänsteutbud, till att hjälpa fler människor med vårdbehov och på så sätt utöka sitt samhällsbidrag.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Oskar Tasso som projektledare. För ytterligare information om affären, se här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander.