>

Relaterade personer

Henric Stråth

28 augusti 2023 · Event Nyhet

Seminarium: Hur skapar bolagsstämman tillit och förtroende för bolagets ledning och dess beslutsprocesser? 

I år fyller Moll Wendén 20 år och det ska såklart firas! Senaste året har vi uppdaterat både lokaler och vår grafiska identitet. Nu vill vi bjuda in klienter, samarbetspartners och bekanta till oss för att uppmärksamma denna milstolpe.

Sedan start har vi hela tiden blickat framåt. Därför anordnar vi tre seminarier under hösten där vi tittar närmre på utvecklingen inom tre valda områden. Detta är det första seminariet i en serie om tre tillfällen:

  • 20/9 – Tema: Bolagsstämman och dess betydelse
  • 25/10 – Tema: Greater Copenhagen och framtidens mötesplatser
  • 23/11 – Tema: Regleringen av AI

Dag och tid: onsdagen den 20 september 2023, kl. 16:00 – 18:30
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Bolagsstämman är formellt sett det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det är också ett tillfälle för aktieägarna att möta andra ägare samt styrelse och företagsledning, vilket i längden ger en möjlighet att skapa förtroende och tillit för ledningen samt besluten som ledning fattar. Under pandemin var det inte möjligt att anordna fysiska bolagsstämmor under en tid varför många organisationer höll sina stämmor digitalt. Samtidigt som digitalisering erbjuder möjlighet att mötas på ett platsoberoende och flexibelt sätt tappar det digitala mötet attribut som det fysiska mötet är bättre på att uppfylla. 

Vilken roll spelar den fysiska bolagsstämman för företaget? I ett forskningsprojekt har Alexander Paulsson, Henrik Rahm, Peter Svensson och Niklas Sandell från Lunds universitet undersökt bolagsstämman och dess ritualer, kultur och normer. Under kvällen ger Peter Svensson och Henrik Rahm exempel på hur tillit och förtroende kan skapas och återskapas på bolagsstämmor. 

Dessutom kommer Henric Stråth, delägare på Moll Wendén och specialist inom det bolagsrättsliga området, att kort gå igenom förslaget om digitala bolagsstämmor som nu är på remiss. Vad behöver man tänka på innan man digitaliserar bolagsstämman?

Kvällen avslutas med förfriskningar och lättare förtäring. Alla deltagare kommer också att få med sig boken Bolagsstämman. Ritualer, kultur, normer och språk hem.

Talare

Foto: Johan Persson

Henrik Rahm är docent i nordiska språk på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad mot språk i sociala sammanhang (diskursanalys). Just nu arbetar han i projektet Brott och moral i affärskulturen: En studie av konstruktioner av ekonomiska brott i rättegångsförhandlingar och ett annat projekt om statligt ägda företag och politisk-ekonomiska texter.

Foto: Pernilla Sjöström

Peter Svensson är docent inom marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar främst inom området critical management studies. Han bedriver just nu forskning på finansiell kommunikation som årsredovisningar och bolagsstämmor. Just nu arbetar han i projektet Brott och moral i affärskulturen: En studie av konstruktioner av ekonomiska brott i rättegångsförhandlingar

Henric Stråth är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå och är specialist inom det bolagsrättsliga området.