>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

23 oktober 2018 · Nyhet

Rörman i Svedala AB förvärvas av Instalco

Instalco har förvärvat Rörman i Svedala AB. Moll Wendén och Lars Weibull AB företrädde säljarna.  

Rörman i Svedala AB har sedan 1979 varit specialister inom rörläggning och VVS, samt installationer av värme-, luft- och vattenvärmepumpar. Med kunder som bl.a. Svedala kommun, Sandvik, Malmö stad och HSB-föreningar omsatte det Svedala-baserade företaget 30 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017/18. Idag är Rörman en del av Instalco, ett installationsbolag som växer i Skåne.

”Med Rörman stärker vi upp verksamheten i affärsområde Instalco Syd. Rörman är ett bra komplement till våra bolag i regionen där vi också nu kan öka kapaciteten inom service. Bolaget har visat en stabil och stark lönsamhet under många år” säger Patrik Persson, affärsområdesansvarig för Instalco Syd.