>

Relaterade personer

Ebba Walberg Snygg

Relaterade verksamhetsområden

Anställning och bemanning

12 maj 2023 · Event

Remote work – det nya normala?

Personal som helt eller delvis arbetar på distans från utlandet? Internationell personal som arbetar på distans men då och då arbetar i Sverige? Vad gäller kring skatt, socialförsäkring, arbetsrätt?

Arbetslivet idag ser inte ut som det gjorde innan världen drabbades av covid-19. Pandemin påverkade oss alla i stor utsträckning, inte minst genom restriktioner och krav på arbete hemifrån. Många arbetsgivare tillåter idag i långt större utsträckning än tidigare att anställda arbetar från annan plats än kontoret. Vi har lärt oss att det, för många, fungerar utmärkt att arbeta hemifrån – eller varför inte från en semesterlägenhet i Spanien – men är det då så enkelt som det verkar?​​​​​​​

Välkommen att delta på ett webinarium där vi diskuterar de komplexa frågor som kan uppstå och såväl utmaningar som möjligheter i samband med arbete på distans från utlandet.

Agenda

  • Generellt om distansarbete
  • Distansarbete inom Sverige
  • Tillfälligt distansarbete från annat land
  • Distansarbete från hemland i samband med anställning i Sverige
  • Frågestund

Talare

Ebba Walberg Snygg, advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå

Bild på Ebba Walberg Snygg, advokat och delägare inom arbetsrätt, visselblåsning och utredningar

Ebba är expert inom arbetsrätt och arbetar främst med förhandlingar, omstruktureringar och internutredningar. Hon har även erfarenhet av kollektivavtalsförhandlingar på internationell nivå.

Gisela Sjödahl och Catarina Böös, Directors, Vialto Partners

Foto: Kristin Lidell

Gisela och Catarina är båda specialister inom internationell individbeskattning och socialförsäkring.

De har även omfattande erfarenhet av rådgivning avseende policy och processer inom global mobilitet och att hjälpa företag och individer i samband med utlandsuppdrag.