>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

15 februari 2019 · Nyhet

Region Skåne anlägger Sveriges modernaste tågdepå i Kärråkra

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt Region Skåne vid upprättande av avtal med Öresundståg AB avseende Kärråkra tågdepå.

I Kärråkra strax norr om Hässleholm bygger Region Skåne Sveriges modernaste tågdepå. Depån, som beräknas vara driftklar 2020, ska underhålla samtliga 111 Öresundståg och tåg tillhörande Skånetrafiken. Öresundstågens underhåll har tidigare hanterats i Danmark, men kommer nu att flyttas till den nya depån i Kärråkra. 

Anläggningen som ger runt 150 nya jobb i Skåne har en produktionskostnad på 1,5 miljarder kronor. Tågdepån omfattar drygt 20 000 m² byggnader fördelade på verkstadshall med kontor och lager, kombihall med tvätt, sanering och avisning, hjulsvarvshall, städbyggnad och flera städplattformar. Totalt ska det finnas plats att ställa upp 35 tågset. 

Mellan Region Skåne och Öresundståg AB har ingåtts avtal om upplåtelse av underhållsdepån under 25 års tid med möjlighet till förlängning. Hyreskostnaden beräknas uppgå till drygt 95 miljoner kronor per år. Öresundståg AB kommer i sin tur att hyra ut hela anläggningen till en extern operatör som ska ansvara för driften av underhållet.

Från Moll Wendén har advokaterna Stefan Wendén och Ulrica Dahlberg varit Region Skånes rådgivare i projektet.

Bildkälla: Uulas arkitekter