>

29 januari 2010 ·

Qeep Ventures ny huvudägare i Motala Train

Qeep Ventures förvärvar 70,4 procent av aktierna i Motala Train AB. Säljare är Motala Verkstad AB, som efter affären behåller en ägarandel om 20 procent i Motala Train AB. Som rapporterades i media är New Wave-grundaren Torsten Jansson en av investerarna bakom Qeep Ventures.

Motala Train AB är en erfaren leverantör av kvalificerade tekniska tjänster för järnvägsfordon och är inriktat på tre huvudområden: Reparationer, Underhåll och Ombyggnader. Företaget sysselsätter ett 40-tal medarbetare i Motala. Omsättningen 2009 uppgick till ca 65 MSEK med ett rörelseresultat på ca 3,5 MSEK. Bland företagets kunder återfinns SJ, SL, Väst Trafik, Transitio med flera.

Moll Wendén har företrätt säljaren i affären. Köparen företräddes av Setterwalls.