>

Relaterade personer

David Klose

Relaterade verksamhetsområden

Kapitalmarknad och publik M&A Venture Capital

17 februari 2022 · Nyhet

Orbital Systems tar in 23 miljoner dollar i investeringsrunda

Orbital Systems tar in 23 miljoner dollar i en ny investeringsrunda. Investeringen kommer att användas för att öka expansionstakten. Moll Wendén var Orbital Systems juridiska rådgivare.

I slutet av januari blev det klart att Orbital Systems tar in ytterligare 23 miljoner dollar i sin senaste investeringsrunda. Förutom tidigare investerare har nu ett antal bolag verksamma inom fastighetsbranschen investerat (som K2A, M2 Asset Management, Stena, Polar Growth och Vatio). Orbital Systems startades i Malmö 2012 och tillverkar ett energieffektivt duschsystem.

Investeringen kommer att användas för att öka expansionstakten samt för att utveckla produktutbudet. 

Moll Wendén har varit Orbital Systems juridiska rådgivare genom advokat David Klose.