>

10 januari 2011 ·

Ny delägare i Moll Wendén Advokatbyrå

David Klose arbetar bland annat med immaterialrätt, marknadsrätt och kommersiella tvister.