>

24 maj 2011 ·

NVS förvärvar Elajo Installasjon AS

NVS fortsätter expansionen i Norge med ett andra företagsförvärv på kort tid genom köpet av Elajo Installasjon AS. Med ca 60 anställda räknas Elajo Installasjon som ett av Oslo-regionens större elinstallations-företag.

Förvärvet innebär en betydande utvidgning av NVS serviceerbjudande i Norge i och med att företaget tidigare inte haft någon egen verksamhet inom elinstallationsområdet där. Förvärvet kräver ett godkännande av den norska konkurrensmyndigheten.