>

20 september 2010 ·

NVS fortsätter expansionen i Finland

NVS har genomfört ytterligare ett förvärv; Lännen Ilmatekniikka Oy (LIT) med stark marknadsposition i sydvästra Finland. LIT kommer att utgöra en del av det redan 2008 förvärvade LVI-Helin och genom förvärvet breddar NVS både verksamheten och serviceerbjudandet till marknaden.

LIT har ett 25-tal anställda och en årsomsättning på drygt 30 miljoner kronor. Verksamhetens huvudsakliga inriktning är lösningar, tjänster och service för energi, komfortkyla, ventilation och värmepumpar. Moll Wendén har biträtt NVS i förvärvet.