>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

17 februari 2016 · Nyhet

Norra Station expanderar

Det kommunala bolaget Hässleholms Industribyggnads AB med dotterbolag Hässleholm Norra Station AB har träffat avtal med utbildningsföretaget P&L Nordic AB avseende hyra av kontors-lokaler i ett nyproducerat hus benämnt M6 på Norra Station intill Resecentrum i Hässleholm.

Byggstart av hus M6, som innefattar 1 800 m2 kommersiella lokaler och lokaler för utbildning, planeras till hösten 2016. P&L har genom överenskommelsen även fått en option att förvärva fastigheten med hus M6 under hyresperioden. Totalt planerar de kommunala bolagen att investera 40 Mkr i projektet.

Moll Wendén har biträtt de kommunala bolagen med legal rådgivning. I ärendet arbetade advokaterna Stefan Wendén och Ulrica Dahlberg.

Följ länken för ytterligare information